GRSEL logo
GRSEL
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum ve Pazar Konumu

Firmanın Mali Sağlığı: Analiz edilen veriler, firmanın mali sağlığının genel olarak iyi olduğunu göstermektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar sürekli bir artış trendi içinde bulunmakta, bu da firmanın varlık yapısının güçlendiğini ve sermaye birikiminin arttığını işaret etmektedir. Özellikle net dönem karının son 12 aylık verilere göre önemli bir yükseliş göstermesi, firmanın karlılık açısından olumlu bir performans sergilediğini göstermektedir.

Borç Yönetimi: Firma, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerini yönetme konusunda dengeli bir yapı sergilemektedir. Toplam yükümlülükler, toplam varlıkların yaklaşık %38'ini oluşturmakta, bu da firmanın borçlanma düzeyinin kontrol altında tutulduğunu göstermektedir. Faiz oranlarındaki yükseklik, finansman giderlerini artırmasına rağmen firma bu giderleri yönetebilmiş ve net kar marjını koruyabilmiştir.

Nakit Akışları: Firma, operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarını artırmayı başarmıştır. Bu durum, işletmenin günlük operasyonlarını finanse etme kapasitesinin yüksek olduğunu ve likidite sorunları yaşamadığını gösterir. Ayrıca, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki çıkışlar, firmanın gelecekteki büyümesine yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiğini işaret etmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Sektörel Konum ve Rekabet Avantajları: Ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren firma, sektörde güçlü bir mali yapıya sahiptir. Toplam varlık ve özkaynakların sürekli artışı, firmanın pazardaki konumunu güçlendirmekte ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

Enflasyon ve Döviz Kuru Etkisi: Yüksek enflasyon oranları ve değişken döviz kurları maliyetler üzerinde baskı oluştursa da firma, bu zorlukları yönetebilmiş ve karlılığını koruyabilmiştir. Enflasyonist ortamda fiyat stratejilerini etkili bir şekilde uygulayarak maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtabilme yeteneği, firmanın adaptasyon kabiliyetinin bir göstergesidir.

Sonuç

Firma, finansal sağlık açısından stabil bir yapıya sahip olup sektördeki rekabetçi pozisyonunu korumakta ve hatta güçlendirmektedir. Borç yönetimi, nakit akışları ve karlılık açısından olumlu sonuçlar elde eden firma için gelecek dönemlerde de benzer bir performans beklenebilir. Ancak burada sunulan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir; detaylı analiz için ek bilgi ve profesyonel danışmanlık alınması önerilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 628099999 481464438
Satışlar 2413452107 4501614002
Brüt Kar / Zarar 547121754 1127043570
Dönem Karı / Zararı 372900964 1112553961
Esas Faaliyet Karı / Zararı 486123796 1027083226
Net Dönem Karı / Zararı 340356125 1083693520
Özkaynaklar 1819850630 3190107759
Dönen Varlıklar 1864658984 1865181178
Duran Varlıklar 2208309071 3309157569
Stoklar 7062107 6393091
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1780599105 1211952081
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 472518320 772278907
Halka Açıklık Oranı
21.57
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Dolaşımdaki Pay
21996311.6
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-15 18:12:52

Genel Finansal Durum ve Pazar Konumu

Firmanın Mali Sağlığı: Analiz edilen veriler, firmanın mali sağlığının genel olarak iyi olduğunu göstermektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar sürekli bir artış trendi içinde bulunmakta, bu da firmanın varlık yapısının güçlendiğini ve sermaye biriki... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-15 18:14:12

Finansal Sağlık

  • Varlık Büyümesi: 2023 yılında şirketin toplam varlıkları ilk 3 aydan son 12 aya kadar ciddi bir büyüme göstermiş. İlk 3 aylık dönemde 2.630 milyar TL olan toplam varlıklar, son 12 aylık dönemde yaklaşık 5.174 milyar TL ile yaklaşık iki katına çıkmış.
  • Özkaynak Artışı: ... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.