GOZDE logo
GOZDE
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın son bilanço verileri incelendiğinde, genel finansal sağlık durumu ve nakit akışları üzerinde çeşitli göstergeler dikkat çekmektedir. Özellikle, firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarındaki değişimler, sektörel ve ekonomik koşullarla birlikte değerlendirildiğinde firmanın finansal yapısını anlamak açısından önemlidir.

Nakit Akışları

Firma, operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışlarını sürdürmekte olup, bu durum işletmenin devamlılığı açısından olumlu bir gösterge olarak kabul edilebilir. Ancak yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Bu dalgalanmaların detaylı analizi, firmanın gelecekteki yatırım stratejileri ve borç yönetimi politikaları hakkında fikir vermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firma gelir tablosunda yer alan net dönem zararları, özellikle finansman giderleriyle yakından ilişkilidir. Finansman giderlerinin yüksek olması neticeyi doğrudan etkileyerek firma karlılığı üzerinde baskı oluşturmuştur. Bunun yanı sıra, hasılat ve satış maliyetleri arasındaki ilişki de kar marjlarının analiz edilmesi için kritik öneme sahiptir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma büyüme potansiyeli açısından değerlendirildiğinde; varlık yapısı, özkaynak durumu ve sektörel konumlandırma gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Firmanın uzun vadeli varlık yatırımları ve bu yatırımların finanse edilme şekli büyüme potansiyelini doğrudan etkileyebilir.

Sonuç

Raporun sonucunda belirtmek gerekirse; firma genel olarak finansal dengelerini koruma çabası içindedir ancak bazı finansal zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle finansman giderlerinin yüksekliği ve operasyonel performansa bağlı dalgalanan nakit akışları firma için risk unsurları arasında yer almaktadır. Firma yönetiminin bu unsurları dikkate alarak stratejik planlamalar yapması gerekmektedir.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve sunulan bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 44394 46929
Satışlar 90614906 1082272250
Brüt Kar / Zarar 83454565 0
Dönem Karı / Zararı -8805855818 -537334922
Esas Faaliyet Karı / Zararı -8336168000 -461784769
Net Dönem Karı / Zararı -8805855818 -537334922
Özkaynaklar 22317235110 25141684428
Dönen Varlıklar 152761 989354880
Duran Varlıklar 25401736313 27554641724
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 2834012926 146275811
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 250641038 3256036365
Halka Açıklık Oranı
30.40
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI
Dolaşımdaki Pay
0
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-10 19:34:50

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın son bilanço verileri incelendiğinde, genel finansal sağlık durumu ve nakit akışları üzerinde çeşitli göstergeler dikkat çekmektedir. Özellikle, firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarındaki değişimler, sektörel ve ekonomik koşullarla birlikte de... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-10 19:36:08

Finansal Sağlık:

  • Varlıklar ve Yükümlülükler: Şirketin toplam varlıkları 2024 ilk 3 aylık döneminde 28.5 milyar TL iken, 2023 aynı dönemde 15.3 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, yükümlülükler 2024’te 3.4 milyar TL’den, 2023’te 2.2 milyar TL’ye göre artmıştır. Bu büyüme daha fazla yat... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.