GMTAS
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, şirketin borçluluk düzeyini gösterir ve bu oranın yüksek olması finansal riskleri artırabilir. Şirketin toplam yükümlülükleri 256.519.647 iken toplam varlıkları 1.234.388.784 olarak raporlanmıştır, bu durum makul bir borç/varlık oranına işaret eder.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklarla karşılaştırılması likidite riskini ortaya koyar. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 129.336.456 iken, dönen varlıkları 347.078.791 olarak belirtilmiştir, bu da şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayabilecek likiditeye sahip olduğunu gösterir.
  3. Finansman giderlerinin net dönem karına oranı, borçlanma maliyetlerinin karlılık üzerindeki etkisini gösterir. Finansman giderleri 12.327.835 iken net dönem karı 69.802.846 olarak gerçekleşmiştir; bu, finansman maliyetlerinin yönetilebilir düzeyde olduğunu gösterir.
  4. Nakit akış tablosu, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olmasıyla şirketin nakit üretme kapasitesinin güçlü olduğunu ortaya koymaktadır; faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 53.169.350 olarak raporlanmıştır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması (1.068.169.983) ve sürdürülen faaliyetlerden elde edilen net dönem karının (69.802.846) pozitif olması, şirketin satışlarını ve karlılığını artırma potansiyeline işaret eder.
  2. Brüt karın (179.452.043) ve esas faaliyet karının (100.228.023) sağlam olması, şirketin operasyonel verimliliğinin yüksek olduğunu ve maliyet yönetiminde başarılı olduğunu gösterir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler (4.687.184) ve finansman geliri öncesi faaliyet karının (104.915.207) olumlu olması, şirketin diğer operasyonel alanlarda da kazanç sağladığını ve gelir çeşitliliğine sahip olduğunu belirtir.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının (53.792.061) artmış olması, şirketin likiditesinin güçlendiğini ve kısa vadeli finansal taahhütleri yerine getirebilme kapasitesinin arttığını gösterir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin bilanço verileri genel olarak sağlam bir finansal yapıyı yansıtmaktadır; borç düzeyi yönetilebilir, likidite yeterli ve operasyonel verimlilik yüksektir. Hasılat ve net dönem karındaki artış trendi gelecek için pozitif beklentiler oluştururken, nakit akışlarındaki güçlü performans finansal esneklik sağlar ve yatırım yapılabilirliği destekler. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu değişimler, şirkete yatırım yapma konusunda güven vermektedir ve gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 37816715 53792061
Satışlar 664755552 1068169983
Brüt Kar / Zarar 117405677 179452043
Dönem Karı / Zararı 52928664 69802846
Esas Faaliyet Karı / Zararı 68404122 100228023
Net Dönem Karı / Zararı 52928664 69802846
Özkaynaklar 960358989 977869137
Dönen Varlıklar 324777779 347078791
Duran Varlıklar 860838746 887309993
Stoklar 264886998 270600830
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 121248835 129336456
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 104008701 127183191
Halka Açıklık Oranı
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 16:04:31
 • Risk Analizi:
  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, şirketin borçluluk düzeyini gösterir ve bu oranın yüksek olması finansal riskleri artırabilir. Şirketin toplam yükümlülükleri 256.519.647 iken toplam varlıkları 1.234.388.784 olarak raporlanmıştır, bu durum makul bir borç/varlık o... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 16:05:27

GMTAŞ'ın 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal durumu oldukça sağlam gözükmektedir. Detaylandırarak incelediğimizde aşağıdaki yorumları yapabiliriz:

 1. Genel Finansal Durum ve yorumlar:
  • Şirketin toplam varlıkları, özkaynakları ile uyumlu bir büyüme gösteriyor. Büyük ölçüde özkaynaklarla f... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.