GLRYH logo
GLRYH
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma: GLRYH

Genel Finansal Sağlık GLRYH, mali kuruluşlar ve yatırım şirketleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığına genel bir bakış yapıldığında, toplam varlıklarının ve özkaynaklarının yıllık bazda artış gösterdiği görülmektedir. Ancak, bu artışın sürdürülebilirliği ve firmanın borç yükü dikkate alındığında bazı riskler de mevcuttur.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak, finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dalgalanmalar yaşanmıştır. Özellikle 2023 yılının son çeyreğinde finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışı dikkat çekicidir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre:

  • Hâsılatta dönemler arası dalgalanmalar gözlemlenmiştir.
  • Satışların maliyeti artarken brüt kar marjında durağanlık yaşanmıştır.
  • Pazarlama ve genel yönetim giderlerinde artış eğilimi devam etmektedir.
  • Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerde belirgin bir azalma yoktur ancak giderlerin kontrol altında tutulması önemlidir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli GLRYH'nin gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde:

  • Toplam varlıklardaki artış olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.
  • Ancak net dönem kârındaki dalgalanmalar firmanın karlılık açısından daha istikrarlı bir performans sergilemesi gerektiğini göstermektedir.
  • Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) firmanın maliyetlerini etkileyebilir ve bu durum büyüme potansiyelini sınırlayabilir.

Sonuç Genel olarak GLRYH'nin finansal sağlığı karmaşık bir tablo çizmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artış olumlu olsa da, net dönem kârındaki dalgalanmalar ve borç yükündeki değişimler dikkatle izlenmelidir. Firmanın pazarlama ve genel yönetim giderlerini kontrol altına alarak daha sürdürülebilir bir karlılık yakalaması gerekmektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 1251326865 859139435
Satışlar 196223849 344148777
Brüt Kar / Zarar 1284660307 2335067270
Dönem Karı / Zararı 683658657 118601127
Esas Faaliyet Karı / Zararı 1100495197 2129388972
Net Dönem Karı / Zararı 310107276 137155665
Özkaynaklar 3663588388 5377850782
Dönen Varlıklar 5021726298 4950365879
Duran Varlıklar 1552021071 2925357188
Stoklar 35289305 46811982
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 2473031056 2158678914
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 437127925 339193371
Halka Açıklık Oranı
82.36
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Dolaşımdaki Pay
98833963.8
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 23:10:16

Firma: GLRYH

Genel Finansal Sağlık GLRYH, mali kuruluşlar ve yatırım şirketleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığına genel bir bakış yapıldığında, toplam varlıklarının ve özkaynaklarının yıllık bazda artış gösterdiği görülmektedir. Ancak, bu artışın sürdürülebilir... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 23:11:35

Finansal Sağlık:

  1. Varlık ve Yükümlülükler: Şirket 2023 yılı içerisinde varlık ve özkaynak değerlerinde artış göstermiştir. Özellikle ilk 12 aylık verilere bakıldığında, toplam varlıklar 7,875 milyar TL, toplam özkaynaklar ise 5,377 milyar TL olmuştur ki bu, bir önceki yıla kıyasla ciddi bi... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.