GESAN logo
GESAN
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Gesan'ın finansal performansı, son dönemlerde çeşitli ekonomik koşullar altında incelenmiştir. İnşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet gösteren firma, makroekonomik dalgalanmalar karşısında farklı stratejiler geliştirmiştir.

Finansal Göstergelerin Analizi

Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları zaman içinde önemli değişiklikler göstermiştir. Özellikle son 12 aylık verilere bakıldığında, firmanın toplam varlıklarının ve özkaynaklarının arttığı görülmektedir. Bu durum, firmanın piyasa koşullarına uyum sağlayarak büyümeye devam ettiğini göstermektedir. Ancak, yükümlülüklerinde de benzer bir artış söz konusudur ki bu durum borç yönetimi açısından dikkatle izlenmelidir.

Stoklar ve diğer dönen varlıklar da dönemsel olarak artış göstermiştir. Bu durum, firmanın operasyonel kapasitesinin genişlediğine işaret ederken, likidite yönetiminin de sağlam olduğunu düşündürmektedir.

Nakit Akışları

Nakit akışları incelendiğinde, firmanın işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışlarında dalgalanmalar yaşandığı görülmektedir. Özellikle son çeyrek verilerine bakıldığında nakit akışlarında azalış olduğu belirlenmiştir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da negatif bölgede yer almakta olup bu durum, yatırım harcamalarının gelir getirecek projelere yönlendirilip yönlendirilmediği konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma, sektördeki rekabetçi pozisyonunu koruyarak büyümeye devam etme potansiyeline sahiptir. Ancak bu süreçte finansal risk yönetimi ve borçların kontrol altında tutulması kritik öneme sahiptir. Ayrıca, makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) firmaya olan etkileri yakından izlenmelidir.

Sonuç

Gesan'ın finansal sağlığı genel olarak stabil görünmekle birlikte bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Firmanın aktif büyüme stratejileri doğrultusunda ilerlemesi beklenmektedir ancak borç düzeyleri ve nakit akışındaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu rapor yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup sadece analitik bir değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 805856000 614731000
Satışlar 5644792000 10450676000
Brüt Kar / Zarar 1850179000 3808081000
Dönem Karı / Zararı 1592710000 1073846000
Esas Faaliyet Karı / Zararı 1528161000 2568697000
Net Dönem Karı / Zararı 1149663000 687159000
Özkaynaklar 5750976000 8539836000
Dönen Varlıklar 10362947000 11227991000
Duran Varlıklar 1929986000 4027140000
Stoklar 1030337000 1864421000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 5610195000 5550423000
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 931762000 1164872000
Halka Açıklık Oranı
28.46
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Dolaşımdaki Pay
130909780
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-03 18:13:00

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Gesan'ın finansal performansı, son dönemlerde çeşitli ekonomik koşullar altında incelenmiştir. İnşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet gösteren firma, makroekonomik dalgalanmalar karşısında farklı stratejiler geliştirmiştir.

**Finansal Göstergelerin Anali... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-03 18:25:07

Finansal Sağlık:

  1. Toplam varlıklar 2022'den 2023'e %169 artarak 5,67 milyar TL'den 15,25 milyar TL'ye çıkmış.
  2. Öz sermaye 2022'de 2,41 milyar TL iken, 2023’te 8,54 milyar TL'ye ulaşmış, bu da %254 artış gösteriyor.
  3. Toplam yükümlülükler 2022’de 3,27 milyar TL iken, 2023’te 6,72 milyar TL o... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.