FORTE
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 2. çeyreğinde 614.619.082 iken, 3. çeyrekte 666.564.321'e yükselmiş olması, şirketin genel varlık büyüklüğünün arttığını göstermektedir.
  2. Toplam özkaynakların 2. çeyrekte 459.309.050 iken, 3. çeyrekte 491.869.140'a çıkması, şirketin özsermayesinin arttığını ve finansal yapısının güçlendiğini işaret etmektedir.
  3. Toplam yükümlülüklerin artışı, 2. çeyrekteki 155.310.032'den 3. çeyrekteki 174.695.181'e çıkması, borçluluk oranında bir artış olduğunu gösterir.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin artışı risk oluşturabilir; bu miktar 2. çeyrekte 145.191.381 iken, 3. çeyrekte 164.593.826'ya yükselmiştir.
  5. Finansman giderlerinin azalması, şirketin borçlanma maliyetlerinin düştüğünü gösteriyor; bu rakam 2. çeyrekteki 12.571.238'den, 3. çeyrekteki 16.129.920'ye düşmüştür.
  6. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları artmıştır; bu da şirketin borçlanma veya sermaye piyasalarından daha fazla kaynak sağladığını işaret eder (2. çeyrek:222395948, 3. çeyrek:241275307).
  7. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-14.246.312), işletme sermayesi yönetiminde potansiyel bir sorun olduğuna işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararında görülen artış (2Ç:58,700,850; 3Ç:91,281,768), şirketin karlılığının arttığını ve finansal performansının iyileştiğini göstermektedir.
  2. Nakit ve nakit benzerleri miktarındaki büyük artış (2Ç:277999076; 3Ç:248912954), şirketin likiditesinin iyi durumda olduğunu ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabileceğini gösterir.
  3. Hasılatın artışı (2Ç:201904211; 3Ç:294485967), satışların ve gelirlerin büyüdüğünü göstererek olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.
  4. Brüt kar marjındaki iyileşme (2Ç:65,243,958; 3Ç:93,466,682), şirketin maliyet yönetiminde etkin olduğunu ve satışlarından daha yüksek kar elde ettiğini işaret eder.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu genel olarak iyileşme eğiliminde görünmektedir; özkaynaklar ve net dönem karındaki artışlar güçlü bir finansal yapıyı işaret etmektedir ve nakit akışlarındaki büyük pozitif değişimler likiditeyi desteklemektedir ancak faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları bazı operasyonel zorluklara işaret edebilir ve dikkatle izlenmelidir.

Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda bir sonuç vermek için ek bilgi ve piyasa koşulları gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır; ancak mevcut finansal verilere dayanarak şirketin genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahip olduğu görülmektedir ve geleceğe yönelik beklentiler olumlu olarak değerlendirilebilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 277999076 248912954
Satışlar 201904211 294485967
Brüt Kar / Zarar 65243958 93466682
Dönem Karı / Zararı 58700850 91281768
Esas Faaliyet Karı / Zararı 48047423 63035169
Net Dönem Karı / Zararı 58700850 91281768
Özkaynaklar 459309050 491869140
Dönen Varlıklar 558636908 599506621
Duran Varlıklar 55982174 67057700
Stoklar 56211916 89782695
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 145191381 164593826
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 10118651 10101355
Halka Açıklık Oranı
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-08 20:09:18

Genel Finansal Durum ve Yorumlar

 • Likidite Durumu: Şirketin finansal sağlığı güçlü gözüküyor. Kısa vadeli yükümlülükleri, sahip olduğu dönen varlıkları karşılamakta ve fazlasının olduğu da görülüyor. Bu da şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama konusunda rahat olduğunu gösteriyor.
 • **B... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-08 20:09:40
 • Risk Analizi:
  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 2. çeyreğinde 614.619.082 iken, 3. çeyrekte 666.564.321'e yükselmiş olması, şirketin genel varlık büyüklüğünün arttığını göstermektedir.
  2. Toplam özkaynakların 2. çeyrekte 459.309.050 iken, 3. çeyrekte 491.869.140'a çıkması, şirketin özsermay... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.