FLAP logo
FLAP
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılı boyunca şirketin finansal performansı, dört çeyreklik dönemler bazında incelendiğinde, toplam varlıkların ve özkaynakların sürekli bir artış gösterdiği görülmektedir. Yılın ilk çeyreğinden son çeyreğine doğru toplam varlıklar %135,8 oranında artarken, özkaynaklar %154,1 oranında artmıştır. Bu durum, şirketin varlık yapısının güçlendiğini ve özkaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak büyüdüğünü göstermektedir. Net dönem karı ilk çeyrekte negatif iken, yılın son çeyreğinde önemli bir kar elde edilmiştir, bu da şirketin finansal sağlığının iyileştiğinin bir göstergesidir.

Trendler ve Fırsatlar:

Şirketin hasılatı ve net dönem karındaki artış trendi, sektördeki olumlu gelişmelerden ve piyasa talebinin artmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, finansman gelirlerindeki artış ve finansman giderlerindeki nispeten düşük seviye, şirketin finansal yönetim stratejilerinin etkinliğini göstermektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulması, operasyonel verimliliği artırma yolunda atılan adımları yansıtmaktadır. Bu trendler, şirketin rekabet avantajını korumasına ve pazardaki konumunu güçlendirmesine yardımcı olabilir.

Yatırımcıya Notlar:

Yatırımcılar için önemli olan noktalardan biri, şirketin net dönem karındaki büyük artıştır. Bu durum, şirketin gelecekte de kârını sürdürülebilir bir şekilde artırabileceğine işaret edebilir. Ancak nakit akışlarındaki dalgalanmalar ve dönem sonu nakit ve nakit benzerlerindeki azalışlar risk unsurları olarak değerlendirilmelidir. Yatırımcıların ayrıca toplam borç miktarındaki değişimleri ve borç/özkaynak oranını yakından izlemesi gerekmektedir.

Gelecek İçin Öngörüler:

Şirketin mevcut finansal trendleri göz önünde bulundurulduğunda, kısa vadede pozitif bir büyüme eğilimi beklenmektedir. Hasılattaki sürekli artış ve net dönem kârındaki iyileşme, şirketin operasyonel etkinliğinin arttığını ve pazarda güçlü bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki dalgalanmaların gelecekteki büyüme planları üzerinde baskı oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Raporun Özeti:

2023 yılında şirketin finansal performansında önemli iyileşmeler görülmüştür; toplam varlıklar ve özkaynaklar önemli ölçüde artmış, net dönem karında ciddi bir iyileşme sağlanmıştır. Şirketin hasılattaki sürekli artış eğilimi ve finansman yönetimindeki başarısı olumlu sinyaller vermektedir. Yatırım yapmayı düşünenler için şirket cazip fırsatlar sunmakla birlikte potansiyel riskler de barındırmaktadır; özellikle nakit akışlarındaki dalgalanmalara dikkat edilmelidir. Bu rapor yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla beraber genel bir görüş olarak değerlendirilebilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 25607351 33134328
Satışlar 86707776 264632770
Brüt Kar / Zarar 17456209 50055707
Dönem Karı / Zararı 37861032 125064659
Esas Faaliyet Karı / Zararı 622211 37625469
Net Dönem Karı / Zararı 37861032 125064659
Özkaynaklar 260864632 590848111
Dönen Varlıklar 141244383 145414189
Duran Varlıklar 199849401 496576977
Stoklar 252970 691451
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 74939887 46283766
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 5289265 4859289
Halka Açıklık Oranı
78.39
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ VE DİĞER ŞİRKET DESTEK FAALİYETLERİ
Dolaşımdaki Pay
73487894.3
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-20 20:57:19

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılı boyunca şirketin finansal performansı, dört çeyreklik dönemler bazında incelendiğinde, toplam varlıkların ve özkaynakların sürekli bir artış gösterdiği görülmektedir. Yılın ilk çeyreğinden son çeyreğine doğru toplam varlıklar %135,8 oranında artarken, ö... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-20 20:57:56

Finansal Sağlık:

  • Son dönemde şirketin toplam varlıkları önemli ölçüde artarak 641.991.166 TL'ye ulaşmıştır, bu geçen dönemlere kıyasla güçlü bir artışı temsil eder.
  • Öz sermaye miktarı da benzer şekilde artmış ve 590.848.111 TL'ye ulaşmıştır, bu durum firmanın kendi kaynaklarından ne derece g... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.