EUHOL logo
EUHOL
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu: EUHOL

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son dönemdeki bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, bazı önemli değişiklikler ve dalgalanmalar gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıl boyunca artış göstermiştir. Ancak, net dönem karındaki dalgalanmalar ve nakit akışlarındaki azalışlar dikkat çekicidir.

Nakit Akışları Firmanın faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında belirgin bir azalma görülmektedir. İlk 12 aylık verilere göre, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı negatif yönde seyretmiştir. Bu durum, firmanın operasyonel etkinliğinde bazı zorluklarla karşılaştığını göstermektedir.

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise pozitif yönde ilerlemekte olup, bu durum firmanın borçlanma veya sermaye artırımı yoluyla likidite sağlamaya çalıştığını işaret etmektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında da olumlu bir eğilim gözlemlenmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, esas faaliyet karında dalgalanmalar olduğu görülmektedir. İlk 12 aylık dönemde esas faaliyet zararı yaşanmış olup, bu durum firmanın ana iş kollarında bazı zorluklarla karşılaştığını göstermektedir.

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise olumlu bir tablo çizmektedir. Bu gelirlerin artması, firmanın yatırım stratejilerinin başarılı olduğunu göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde belirsizlikler bulunmaktadır. Faiz oranlarının yüksek olması ve enflasyonun etkisiyle maliyetlerin artması gibi faktörler firmanın karlılığını olumsuz etkileyebilir.

Ancak, firmanın yatırım gelirlerinin artması ve finansman faaliyetlerinden sağladığı likidite ile büyüme stratejilerini destekleyebilmesi mümkündür.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı incelendiğinde:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiştir.
  • Net dönem karında dalgalanmalar mevcuttur.
  • Nakit akışlarında azalış yaşanmıştır.
  • Esas faaliyetlerde zarar görülmekte ancak yatırım gelirleri olumlu seyretmektedir.

Bu değerlendirme yalnızca analitik amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Firmanın finansal durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için profesyonel danışmanlık hizmeti alınması önerilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 2217953 254943
Satışlar 0 0
Brüt Kar / Zarar 0 0
Dönem Karı / Zararı 10667660 -6298411
Esas Faaliyet Karı / Zararı -1254711 -2956352
Net Dönem Karı / Zararı 10667660 -6298411
Özkaynaklar 264153234 317357089
Dönen Varlıklar 10254705 11514966
Duran Varlıklar 285135519 307376925
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 932050 1338995
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 30304940 195807
Halka Açıklık Oranı
85.74
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Dolaşımdaki Pay
128612839.3
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 22:42:25

Firma Finansal Sağlık Raporu: EUHOL

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son dönemdeki bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, bazı önemli değişiklikler ve dalgalanmalar gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıl boyunca artış göstermiştir. Ancak, ne... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 22:43:32

Finansal Sağlık:

  1. Varlıklar ve Öz Kaynaklar:
    • 2023 yılında total varlıklar, ilk 3 aylık verilerde 184 milyar TL iken yılın sonunda 318 milyar TL’ye yükselmiş. Bu, şirketin varlıklarını önemli ölçüde arttırdığını gösteriyor.
    • Öz sermaye, aynı dönemde 175 milyar TL’den 317 milyar TL... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.