ETYAT
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumu ve Pazar Konumu Analizi

Genel Bakış: Etyat, mali kuruluşlar/menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektöründe faaliyet göstermektedir. 2023 yılı içerisinde, firmanın finansal performansı çeşitli dönemlerde farklı sonuçlar göstermiştir. İlk üç aylık dönemde net zarar yaşanırken, ilk altı ve dokuz aylık dönemlerde kârlılık sağlanmış, yılın tamamında ise büyük bir net zarar kaydedilmiştir.

Finansal Göstergeler:

  • Toplam Varlıklar ve Özkaynaklar: Yıl boyunca toplam varlıklar ve özkaynaklar artış göstermiş, bu durum firmanın genişlemeye devam ettiğini ve özsermayesini güçlendirdiğini göstermektedir.
  • Yükümlülükler: Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler de artmıştır, bu da firmanın borçlanma eğiliminde olduğunu işaret eder.
  • Net Dönem Karı: İlk üç ayda küçük bir zarar yaşanmışken, altıncı ayda kâra geçilmiş ve dokuzuncu ayda kârlılık daha da artmıştır. Ancak yıl sonunda büyük bir zarar yaşanması, bazı finansal zorlukların veya beklenmedik giderlerin ortaya çıktığını düşündürmektedir.

Enflasyon ve Döviz Kuru Etkileri: Enflasyon oranının ve döviz kurunun (Dolar/TRY) zaman içinde artmasıyla birlikte, firmanın maliyetleri ve finansal yapı üzerinde baskılar oluşmuştur. Enflasyonun firmaya olan etkisi maliyet artışlarına neden olurken, döviz kurundaki değişimler ise borçlanma maliyetlerini ve ithalat bağımlılığı olan girdilerin maliyetlerini etkileyebilir.

Nakit Akışları: Firma genel olarak nakit akışında negatif bir trend sergilemiştir. Bu durum işletme sermayesi yönetiminde zorlukların olduğunu veya yatırım faaliyetlerinin nakit rezervlerini tükettiğini göstermektedir.

Pazardaki Konumu ve Rekabet Avantajları: Etyat'ın sektördeki konumu, genişleyen varlık yapısı ile güçleniyor gibi görünse de, net zararlar rekabet avantajını sorgulamaktadır. Firmanın pazarda sürdürülebilir bir konum elde edebilmesi için gelirlerini artırması ve maliyet yönetimini iyileştirmesi gerekmektedir.

Sonuç: Etyat'ın finansal verileri karışık bir tablo sunmaktadır. Yıl içindeki performans dalgalanmaları, firmanın karşılaştığı operasyonel ve ekonomik zorlukları göstermektedir. Yatırımcılar için bu durum, firmanın gelecekteki stratejilerine ve piyasa koşullarına adapte olma kabiliyetine bağlı olarak riskleri değerlendirme gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bu rapor yatırım tavsiyesi içermemekte olup sadece analitik bir bakış açısı sunmaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 11791957 8448354
Satışlar 29279715 41136494
Brüt Kar / Zarar 13759560 18407969
Dönem Karı / Zararı 9609787 -18509755
Esas Faaliyet Karı / Zararı 9631829 10681037
Net Dönem Karı / Zararı 9609787 -18509755
Özkaynaklar 52877633 53157170
Dönen Varlıklar 53647468 52677048
Duran Varlıklar 1927489 4432182
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 800798 719590
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 1896526 3232470
Halka Açıklık Oranı
93.74
Pazar
ALT PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-18 19:02:59

Firmanın Finansal Durumu ve Pazar Konumu Analizi

Genel Bakış: Etyat, mali kuruluşlar/menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektöründe faaliyet göstermektedir. 2023 yılı içerisinde, firmanın finansal performansı çeşitli dönemlerde farklı sonuçlar göstermiştir. İlk üç aylık dönemde net zarar yaş... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-18 19:04:02

Finansal Sağlık:

  • Varlıklar ve Özkaynaklar: 2023 yılında, şirketin toplam varlıkları önemli ölçüde artarak ilk üç aydan itibaren 44.802.096 birimden, yılın sonunda 57.109.230 birime ulaşmış. Özkaynaklar da benzer bir trend izlemiş ve 44.012.559 birimden 53.157.170 birime çıkmış. Bu artış, ş... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.