EGEEN logo
EGEEN
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Egeen firması, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir ve metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları alanlarında üretim yapmaktadır. Şirketin son dönemdeki finansal performansı, makroekonomik faktörlerin etkisi altında değerlendirilmelidir. Özellikle yüksek enflasyon oranları ve değişken döviz kurları gibi unsurların etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Finansal Göstergelerin Dönemsel Karşılaştırması

Son dört çeyreklik verilere bakıldığında, Egeen'in toplam varlıkları artış göstermiştir. İlk üç aylık verilerden başlayarak son on iki aylık verilere kadar sürekli bir artış trendi izlenmiştir. Bu durum, şirketin genişleyen operasyonlarını ve pazarındaki gücünü yansıtmaktadır.

Toplam özkaynaklar da benzer şekilde artmıştır. Bu durum, şirketin iç kaynaklarını güçlendirerek finansal yapıda sağlam bir temel oluşturduğunu göstermektedir. Ancak stokların da arttığı görülmekte; bu durum satışların beklenen hızda gerçekleşmediğini veya üretim kapasitesinin satış hızından daha fazla olduğunu işaret edebilir.

Nakit Akışları

Şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışları incelendiğinde dalgalanmalar görülmektedir ama genel olarak pozitif bir nakit akışı sağlanmıştır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif bölgede kalmakta, bu da şirketin gelecekteki büyümesi için yatırımlar yaptığını göstermektedir.

Karlılık

Net dönem karının zaman içinde dalgalanma gösterdiği ancak genel olarak pozitif yönde ilerlediği belirlenmiştir. Finansman giderleri oldukça yüksek olup bu da yüksek faiz oranlarının etkisini ortaya koymaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Egeen firmasının finansal sağlığı genel olarak iyi durumdadır; varlık ve özkaynak büyüklükleri artmaktadır. Ancak stok seviyelerindeki artış ve yüksek finansman giderleri konusunda dikkatli olunmalıdır. Firma yönetimi, maliyet kontrolü ve daha etkin bir stok yönetimi stratejisi geliştirmeyi düşünmelidir.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 843150139 1120703826
Satışlar 2300364261 3908932466
Brüt Kar / Zarar 866592638 1196420775
Dönem Karı / Zararı 905794497 696243397
Esas Faaliyet Karı / Zararı 814993985 1157438931
Net Dönem Karı / Zararı 905794497 696243397
Özkaynaklar 2395512571 4034522394
Dönen Varlıklar 2874443244 3102036184
Duran Varlıklar 1506748473 3162173417
Stoklar 585453316 743222937
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 790222321 989198436
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 1195456825 1240488771
Halka Açıklık Oranı
34.88
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI
Dolaşımdaki Pay
0
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-06 19:46:58

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Egeen firması, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir ve metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları alanlarında üretim yapmaktadır. Şirketin son dönemdeki finansal performansı, makroekonomik faktörlerin etkisi altında değerlendiril... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-06 19:48:32

Finansal Sağlık:

  1. Varlık ve Özsermaye Yönetimi: 2023 yılında şirketin varlıkları sürekli artış göstermiş, ilk 3 aylık dönemde 3.35 milyar TL'den yıl sonuna gelindiğinde 6.26 milyar TL’ye çıkmıştır. Aynı şekilde öz sermaye rakamları da 1.65 milyar TL'den 4.03 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu, ... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.