EDATA logo
EDATA
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılında şirketin finansal performansı dikkate değer değişiklikler göstermiştir. Yılın son çeyreğinde toplam varlıklar bir önceki çeyreğe göre azalarak 726 milyon TL'ye düşmüştür. Bu dönemde toplam özkaynaklar ise artış göstererek 520 milyon TL'ye ulaşmıştır. Net dönem karı, üçüncü çeyreğe kıyasla önemli bir düşüşle 65 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda, şirketin nakit ve nakit benzerleri azalış göstererek 55 milyon TL'ye düşmüştür. Bu değişimler, şirketin finansal durumunda ve likiditesinde önemli dalgalanmalar olduğunu göstermektedir.

Trendler ve Fırsatlar:

Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki gelişmeler ve piyasa trendleri, gelecekteki performansını etkileyebilecek önemli faktörlerdir. Özellikle dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi global trendler, şirkete yeni iş modelleri ve gelir kaynakları sunabilir. Bununla birlikte, yüksek enflasyon oranları ve döviz kuru dalgalanmaları gibi makroekonomik faktörler, maliyetleri artırarak kar marjları üzerinde baskı oluşturabilir.

Yatırımcıya Notlar:

Yatırımcıların özellikle şirketin özkaynaklarında görülen artışa ve net dönem karındaki düşüşe dikkat etmesi gerekmektedir. Bu iki gösterge, şirketin uzun vadeli sağlığı ve kârlılığı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, yüksek faiz oranları ve enflasyonun getirdiği maliyet baskısı altında nakit akışlarının yönetimi de kritik öneme sahiptir.

Gelecek İçin Öngörüler:

Mevcut finansal trendler ve piyasa gelişmeleri göz önünde bulundurulduğunda, şirketin gelecek performansına ilişkin belirsizlikler mevcuttur. Özkaynaklardaki artış pozitif bir sinyal olmakla birlikte, net dönem karındaki düşüş ve nakit akışlarındaki dalgalanmalar risk unsurları olarak değerlendirilmelidir. Şirketin bu zorlukların üstesinden gelmek için operasyonel verimliliğini artırması ve maliyet kontrol mekanizmalarını güçlendirmesi gerekebilir.

Raporun Özeti:

2023 yılında şirketin finansal performansında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Özkaynaklardaki artış umut verici olmakla birlikte, net dönem karındaki düşüş ve nakit akışlarındaki volatilite potansiyel riskleri işaret etmektedir. Yatırım yapılması konusunda genel bir görüş sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek önemlidir. Yatırımcıların karar verirken bu rapordaki bulguları kendi araştırmalarıyla desteklemeleri tavsiye edilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 28051093 55186883
Satışlar 636800194 1157048036
Brüt Kar / Zarar 88362166 109406034
Dönem Karı / Zararı 174785331 65288838
Esas Faaliyet Karı / Zararı 85412996 65328364
Net Dönem Karı / Zararı 174785331 65288838
Özkaynaklar 430968811 520678864
Dönen Varlıklar 650227571 591120482
Duran Varlıklar 112266746 134985034
Stoklar 139996002 109147972
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 303018792 196971111
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 28506714 8455541
Halka Açıklık Oranı
32.54
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Dolaşımdaki Pay
43925457.1
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-27 21:39:53

Finansal Sağlık:

  • Toplam varlıklar 4. çeyrekte 726 milyon TL’ye ulaşarak, önceki çeyreklere göre gözle görülür bir değişim göstermiştir. Bu, şirketin genel varlık büyüklüğünün ve iş hacminin arttığını göstermektedir.
  • Toplam özkaynaklar dönem içinde artarak 520 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu, şi... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-27 21:46:04

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılında şirketin finansal performansı dikkate değer değişiklikler göstermiştir. Yılın son çeyreğinde toplam varlıklar bir önceki çeyreğe göre azalarak 726 milyon TL'ye düşmüştür. Bu dönemde toplam özkaynaklar ise artış göstererek 520 milyon TL'ye ulaşmıştır. N... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.