DURDO
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 2. çeyreğe göre düşüş göstermiştir, bu durum şirketin varlık büyüklüğünde bir azalma olduğunu işaret eder.
  2. Toplam yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde azalmış olmasına rağmen, toplam varlıklardaki azalma oranı daha yüksektir, bu da şirketin finansal kaldıraç oranının arttığı anlamına gelebilir.
  3. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam yükümlülükler içinde büyük bir paya sahiptir ve bu da likidite riskini artırabilir.
  4. Net dönem karı veya zararı, 2023 yılının ilk çeyreğinde zarar iken, sonraki çeyreklerde kar olarak gerçekleşmiştir; bu durum şirketin finansal performansında iyileşme olduğunu gösterir ancak istikrarlı bir trendin olup olmadığına dair daha fazla veri gereklidir.
  5. Nakit ve nakit benzerleri, önceki çeyrek sonuna göre azalmıştır, bu da şirketin nakit rezervlerinin azaldığını ve potansiyel bir likidite sorununa işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat, yılın ilk çeyreğinden itibaren artış göstermiş ve bu trendin devam etmesi beklenirse şirketin gelirleri üzerinde olumlu bir etki yapabilir.
  2. Brüt kar (zarar), sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı) ile uyumlu olarak artış göstermiştir; bu trend devam ederse şirketin operasyonel verimliliği ve karlılığı artabilir.
  3. Finansman giderleri ve diğer operasyonel giderler kontrol altında tutulursa, net kar marjları üzerinde olumlu bir etki yapabilir ve bu da gelecekteki finansal performans için olumlu bir sinyal olabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net gelirler düşük kalmıştır ve bu durum şirketin yatırım stratejisinin etkinliği konusunda değerlendirme yapılmasını gerektirebilir.

Analizin Genel Özeti: Durdo'nun finansal durumu, varlık büyüklüğünde bir azalma ve kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek oranı nedeniyle birtakım riskler taşımaktadır. Ancak, hasılat ve brüt karın artış göstermesi gibi pozitif sinyaller de mevcuttur. Nakit rezervlerindeki azalma likidite riskini artırabilirken, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları iyileşme eğilimindedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken, şirketin operasyonel verimliliği ve piyasa koşullarındaki değişikliklere adaptasyon yeteneği dikkate alınmalıdır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 39188628 25481027
Satışlar 533179085 901370821
Brüt Kar / Zarar 124902328 236148668
Dönem Karı / Zararı 21674609 51205505
Esas Faaliyet Karı / Zararı 122234561 201060633
Net Dönem Karı / Zararı 21678695 51208554
Özkaynaklar 465816799 467636457
Dönen Varlıklar 655772578 603718089
Duran Varlıklar 477921698 479542154
Stoklar 288583065 237045377
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 590977058 541834387
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 76900419 73789399
Halka Açıklık Oranı
32.84
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
İMALAT / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-11 23:32:29

Firmanın finansal durumunu analiz etmek için 2023 yılına ait 1., 2., ve 3. çeyrek bilançosunu inceleme fırsatım oldu. 2. çeyrek verilerine özel vurgu yaparak firmanın finansal sağlığını değerlendireceğim.

Genel Finansal Durum ve yorumlar:

 • Firmanın toplam varlıkları 2. çeyreğe kıyasla 3. çeyre... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-11 23:32:49
 • Risk Analizi:
  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 2. çeyreğe göre düşüş göstermiştir, bu durum şirketin varlık büyüklüğünde bir azalma olduğunu işaret eder.
  2. Toplam yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde azalmış olmasına rağmen, toplam varlıklardaki azalma oranı daha yüksektir,... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.