DEVA logo
DEVA
DEVA HOLDİNG A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın finansal sağlığına dair genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, incelenen dönemler boyunca gözlemlenen trendler ve değişimler önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle toplam varlıklar, özkaynaklar ve yükümlülüklerdeki artışlar dikkat çekicidir. Ancak bu artışların yanı sıra bazı finansal göstergelerde dalgalanmalar da gözlemlenmiştir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışları üzerinde yapılan incelemede, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının zaman içinde arttığı görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel verimliliğinin ve piyasa koşullarına adaptasyonunun olumlu yönde olduğunu göstermektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise genellikle negatif bölgede yer almakta, bu da firmanın aktif bir şekilde yatırım yapmaya devam ettiğini işaret etmektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Gelir tablosu özetine bakıldığında, hasılat ve net dönem karındaki artışlar firmanın pazardaki gücünü ve kazanç kapasitesini ortaya koymaktadır. Brut kar marjındaki değişimler ise maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik açısından değerlendirilmelidir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma, sektöründe sürekli bir büyüme potansiyeline sahip gibi görünmektedir. Özellikle araştırma ve geliştirme harcamalarına yapılan yatırımlar, uzun vadede firmanın rekabetçiliğini artırabilir. Ayrıca, sektörel bazda makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) de firmaya olası etkileri düşünüldüğünde stratejik planlamaların bu doğrultuda yapılması gerekebilir.

Sonuç

Rapor sonucunda belirtmek gerekirse; firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahiptir ancak bazı finansal göstergelerdeki dalgalanmalar risk yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesini gerektirebilir. Firmanın gelecek dönem stratejileri, piyasa koşulları ve makroekonomik faktörler ışığında şekillendirilmeli ve bu doğrultuda yatırım kararlarına yaklaşılmalıdır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacını taşıdığı için sunulan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 1432509710 1516222468
Satışlar 6216840315 11330314021
Brüt Kar / Zarar 3579162342 4745927660
Dönem Karı / Zararı 1931894115 3385418491
Esas Faaliyet Karı / Zararı 2483707050 2009484024
Net Dönem Karı / Zararı 1931894115 3385418491
Özkaynaklar 5793816623 14783087735
Dönen Varlıklar 9127856690 11513862306
Duran Varlıklar 3801075306 10930111119
Stoklar 2759013656 4100390874
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 6433859681 6916160965
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 701255692 744724725
Halka Açıklık Oranı
17.73
Pazar
YILDIZ PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Sektör
İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER
Dolaşımdaki Pay
35461198.7
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-17 21:16:51

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın finansal sağlığına dair genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, incelenen dönemler boyunca gözlemlenen trendler ve değişimler önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle toplam varlıklar, özkaynaklar ve yükümlülüklerdeki artışlar dikkat çekicidir. Anca... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-17 21:18:14

Finansal Sağlık:

  1. Toplam Varlıklar ve Büyüme: 2022 yılı sonunda 8.624 milyar TL olan toplam varlıklar, 2023 yılında sürekli artış göstermiş ve yıl sonunda yaklaşık 22.444 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu, şirketin varlık bazında önemli bir büyüme gösterdiğini işaret eder.
  2. Öz Kaynaklar:... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.