DERHL logo
DERHL
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Sağlığı ve Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Üzerine Değerlendirme

Bu rapor, firmanın finansal durumu ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Rapor, firmanın son dönem bilanço verileri üzerinden genel bir bakış sağlamaktadır.

Genel Finansal Durum

Firma, son dönemde toplam varlıklarını önemli ölçüde artırmıştır. Özellikle toplam varlık büyüklüğünde gözlenen artış, firmanın sektördeki konumunu güçlendiren bir faktör olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, toplam yükümlülüklerinde de benzer bir artış söz konusudur ki bu durum, borç yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesini gerektirebilir.

Nakit Akışları

Firma, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar yaşamaktadır. Bu dalgalanmaların yönetilmesi, firmanın likidite pozisyonunu koruması açısından kritik öneme sahiptir. Yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da benzer şekilde dalgalı bir yapı sergilemektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karındaki değişimler incelendiğinde firma için pozitif yönde ilerlemeler olduğu görülmektedir. Ancak maliyetlerin kontrol altına alınması ve daha etkin bir kaynak kullanımının sağlanması gerekmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Sektörel analizler ve makroekonomik faktörler ışığında firma için olumlu büyüme beklentileri mevcuttur. Ancak bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına operasyonel verimlilik ve mali disiplin alanlarında iyileştirmeler yapılmalıdır.

Sonuç

Raporun sonucunda belirtmek gerekirse; firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahiptir fakat borç yönetimi ve maliyet kontrol mekanizmalarında iyileştirmeler yapılabilir. Ayrıca nakit akışlarının daha stabil hale getirilmesi gerekmekte olup bu sayede firma için sürdürülebilir büyümeye zemin hazırlanacaktır.

Bu rapor yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup sadece analitik bir değerlendirme amacını gütmektedir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 34157647 75679330
Satışlar 526172251 1788919278
Brüt Kar / Zarar 79063465 297303548
Dönem Karı / Zararı 24785616 99379945
Esas Faaliyet Karı / Zararı 92014645 231425489
Net Dönem Karı / Zararı 24785616 73960987
Özkaynaklar 174199993 950072943
Dönen Varlıklar 484711473 782498973
Duran Varlıklar 121355912 1126519579
Stoklar 132945347 282285408
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 373990867 550530778
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 57876525 408414831
Halka Açıklık Oranı
51.45
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Dolaşımdaki Pay
77174300.2
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-16 18:36:37

Firmanın Finansal Sağlığı ve Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Üzerine Değerlendirme

Bu rapor, firmanın finansal durumu ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Rapor, firmanın son dönem bilanço verileri üzerinden genel bir bakış sağlamaktadır.

**Genel Finansal ... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-16 18:38:13

Finansal Sağlık:

  1. 2023 12 Aylık Veri:
    • Toplam varlıklar 1,909,018,552 TRY olarak raporlanmış olup, bir önceki yıl 409,073,138 TRY'di. Bu, ciddi bir artış gösteriyor.
    • Öz sermaye 950,072,943 TRY ile %50 oranında varlıkların finanse edilmesinde kullanılmış. Önceki yıl %41 civarındayd... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.