DENGE logo
DENGE
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Denge firmasının finansal sağlığı, 2023 ve 2024 yıllarının ilk çeyrek verileri üzerinden değerlendirildiğinde, firmanın mali performansında belirgin dalgalanmalar gözlemlenmektedir. Bu dönemdeki makroekonomik faktörler (yüksek enflasyon ve faiz oranları) firmanın finansal sonuçlarını etkilemiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle olumsuz olduğu görülmektedir. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında pozitif bir trend mevcuttur. Özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı önemli ölçüde artmıştır.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, satışların maliyeti genellikle yüksek olup, bu durum brüt karı olumsuz etkilemektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde net dönem zararı yaşanmış olup, bu durum firmanın genel karlılığını düşürmüştür. Finansman giderleri de dikkate alındığında, firmanın esas faaliyet karı negatif seyretmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilirken, mevcut ekonomik koşulların yanı sıra sektör dinamikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik faktörler firmanın maliyetlerini artırabilirken, döviz kuru dalgalanmaları da finansal sonuçlar üzerinde etkili olabilir.

Sonuç Denge firmasının finansal sağlığına ilişkin yapılan değerlendirmede şu önemli noktalar öne çıkmaktadır:

  • Firmanın toplam varlıkları artmakta ancak özkaynaklarda dalgalanmalar görülmektedir.
  • Nakit akışlarında yatırım faaliyetlerinden elde edilen pozitif katkılar dikkat çekicidir.
  • Gelir tablosunda brüt kar marjı düşük seviyelerde kalmakta ve net dönem zararları yaşanmaktadır.
  • Makroekonomik faktörlerin firma üzerindeki etkisi büyük olup, gelecekteki büyüme potansiyeli bu faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 12446011 72014824
Satışlar 391805657 105163613
Brüt Kar / Zarar 22827004 -2719887
Dönem Karı / Zararı 233761509 -153446463
Esas Faaliyet Karı / Zararı 232157581 -66943334
Net Dönem Karı / Zararı 240240602 -151176898
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 767006618 1026440886
Dönen Varlıklar 181647186 440568383
Duran Varlıklar 1219762075 1119120437
Stoklar 30880307 33925212
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 235413365 445038081
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 398989278 88209853
Halka Açıklık Oranı
87.29
Pazar
ANA PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-21 18:19:59

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Denge firmasının finansal sağlığı, 2023 ve 2024 yıllarının ilk çeyrek verileri üzerinden değerlendirildiğinde, firmanın mali performansında belirgin dalgalanmalar gözlemlenmektedir. Bu dönemdeki makroekonomik faktörler (yüksek enflasyon ve faiz oranl... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-21 18:20:19

Finansal Sağlık: Şirketin finansal sağlığını değerlendirirken mevcut varlıkların, özkaynakların ve yükümlülüklerin analizi önemlidir. Şirketin, 2024'ün ilk üç ayında toplam varlıkları ve özkaynakları önemli ölçüde artmıştır. Ancak, bu dönemde net dönem zararına uğramıştır. Şirketin kısa vadeli y... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.