CVKMD logo
CVKMD
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Değerlendirme CVKMD firmasının son bilanço verileri incelendiğinde, firmanın genel finansal sağlığı ve performansı hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Firmanın varlıkları, özkaynakları ve yükümlülükleri gibi temel finansal göstergeler, firmanın mali yapısının güçlü olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonlarından yeterli nakit üretemediğini işaret edebilir. Ancak finansman faaliyetlerinden gelen pozitif nakit akışları bu açığı kapatmaya yardımcı olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan yüksek negatif nakit akışı ise firmanın büyüme ve genişleme stratejilerine yönelik yatırımlar yaptığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satış gelirlerinin artış gösterdiği ancak maliyetlerin de aynı oranda yükseldiği gözlemlenmektedir. Brüt kar marjı olumlu bir trend izlese de pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması net karı etkilemiştir. Finansman giderleri düşük tutulmuş olup, finansman gelirleri ise firmaya ek katkı sağlamıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunurken makroekonomik faktörler dikkate alınmalıdır. Faiz oranlarının yüksekliği ve enflasyonun etkisi firma üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak sektörün genel durumu ve firmanın yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında uzun vadede büyüme potansiyeli bulunmaktadır.

Sonuç CVKMD'nin finansal sağlığı genel olarak olumlu görünmektedir. Firmanın varlık yapısı güçlü olup özkaynaklarının büyük bir kısmını korumaktadır. Nakit akışlarında bazı dönemlerde zorluklar yaşansa da finansman faaliyetlerinden gelen destek ile bu durum dengelenmiştir. Gelir tablosunda ise brüt kar marjının korunması olumlu bir işarettir ancak giderlerin kontrol altına alınması gerekmektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 779727307 508886971
Satışlar 1778765813 550632140
Brüt Kar / Zarar 795146058 230322989
Dönem Karı / Zararı 313385700 54476450
Esas Faaliyet Karı / Zararı 573063676 108907231
Net Dönem Karı / Zararı 301841221 49695982
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 3582360629 4135796494
Dönen Varlıklar 1489139915 1276932994
Duran Varlıklar 3286976902 4029957512
Stoklar 362349655 330584256
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 710547388 576071907
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 483208800 595022105
Halka Açıklık Oranı
19.99
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-15 19:38:12

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Değerlendirme CVKMD firmasının son bilanço verileri incelendiğinde, firmanın genel finansal sağlığı ve performansı hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Firmanın varlıkları, özkaynakları ve yükümlülükleri gibi temel finansal göstergeler, firmanın mal... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-15 19:38:41

Finansal Sağlık:

Şirketin bilançosu incelendiğinde, toplam varlıklar ve özkaynaklar açısından güçlü bir tablo görülmektedir. 2023 yılının ilk 12 aylık verileri ile 2024 yılının ilk 3 aylık verilerini karşılaştırdığımızda, toplam varlıklarda ve özkaynaklarda belirgin bir artış gözlemlenmektedir... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.