CRDFA logo
CRDFA
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum

Firmanın son bilançosu, genel olarak finansal stabilite ve büyüme potansiyeli göstermektedir. Özellikle varlık toplamlarında ve özkaynaklarda görülen artış, firmanın sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu ve yükümlülüklerini karşılayabilecek kapasitede olduğunu işaret etmektedir. Net dönem karındaki değişimler, firma performansının dalgalanmalarını ve sektörel etkileri yansıtmaktadır.

Nakit Akışları

Nakit akış tabloları incelendiğinde, esas faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının yanı sıra finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit hareketleri dikkate değerdir. Alınan faizler ve kiralama gelirleri gibi kalemler, firmanın operasyonel verimliliğini göstermesi açısından önemli olup, bu gelirlerin yönetimi firma için stratejik bir avantaj sağlamaktadır.

Gelir Tablosu Özeti

Firma gelirleri, özellikle faktoring hizmetleri üzerinden elde edilen gelirler ile desteklenmiştir. Brüt kar marjındaki değişimler, piyasa koşullarına ve firmanın maliyet yönetimine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Finansman giderleri ise özellikle dikkat çekici olup, bu giderlerin kontrol altında tutulması firmanın net karlılığı üzerinde doğrudan etkilidir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma, sektördeki pozisyonunu güçlendirmeye devam ediyor gibi görünmektedir. Özellikle alınan teminatlar ve emanet kiymetler gibi kalemlerdeki artışlar, firmanın pazarda güvenilir bir konuma sahip olduğunu ve yeni iş fırsatlarına açık olduğunu göstermektedir. Faktoring alacaklarından elde edilen ücret ve komisyonlar da bu potansiyele işaret etmekte olup, firma için önemli bir gelir kaynağıdır.

Sonuç: Firmanın Finansal Sağlığı

Firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Varlık toplamları ve özkaynakların yeterliliği, yükümlülükleri karşılayabilecek düzeydedir. Nakit akışlarındaki pozitif yönlendirmeler ile operasyonel verimlilik sürekli iyileştirilmekte olup; gelecekteki büyüme potansiyeli açısından da umut vadeden sinyaller mevcuttur.

Bu raporun herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini belirtmek isteriz; sunulan bilgiler sadece analitik değerlendirme amaçlıdır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 0
Satışlar 0 0
Brüt Kar / Zarar 145094587 58870620
Dönem Karı / Zararı 66106898 29813095
Esas Faaliyet Karı / Zararı 0 0
Net Dönem Karı / Zararı 66106898 29813095
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 376201950 415651342
Dönen Varlıklar 0 0
Duran Varlıklar 0 0
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0
Halka Açıklık Oranı
70.52
Pazar
ANA PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Dolaşımdaki Pay

Sektör
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-30 18:26:54

Genel Finansal Durum

Firmanın son bilançosu, genel olarak finansal stabilite ve büyüme potansiyeli göstermektedir. Özellikle varlık toplamlarında ve özkaynaklarda görülen artış, firmanın sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu ve yükümlülüklerini karşılayabilecek kapasitede olduğunu işaret etmekt... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-30 18:27:57

Finansal Sağlık:

  • Varlıkların Toplamı:
    • 2024 ilk 3 aylık verilere göre 1,179,328,841 TL varlık bulunmakta, önceki yılın aynı dönemine göre (955,859,185 TL) ciddi bir artış göstermekte.
  • Özkaynaklar:
    • 2024 ilk 3 ayda 415,651,342 TL özkaynak mevcut, bu da bir önceki yılın ilk 3 ayl... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.