CLEBI
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılı dördüncü çeyrekte şirketin toplam varlıkları bir önceki çeyreğe göre %13.5 artarak 15.26 milyar TL'ye yükselmiş, toplam özkaynaklar ise %10.2 artışla 5.21 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, şirketin varlık yapısının güçlendiğini ve sermaye tabanının genişlediğini göstermektedir. Net dönem karı da %32 artarak 1.67 milyar TL'ye ulaşmıştır ki bu, operasyonel etkinliğin ve satışların karlılığının arttığını işaret eder. Ancak, toplam yükümlülükler de %14.7 oranında artarak 10.04 milyar TL olmuştur, bu da borç seviyesindeki yükselişi ve finansman giderlerindeki potansiyel baskıyı gösterir.

Trendler ve Fırsatlar:

Şirketin hasılatı son çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %42 artışla 10.86 milyar TL olarak gerçekleşmiştir, bu da piyasadaki talep artışını veya fiyatlandırma gücünün iyileşmesini yansıtabilir. Ayrıca, faaliyetlerden elde edilen nakit akışları önemli ölçüde iyileşmiş ve %59 artarak 3.25 milyar TL'ye çıkmıştır; bu durum işletme sermayesi yönetimindeki etkinliği ve likidite pozisyonunu güçlendirdiğini gösterir.

Yatırımcıya Notlar:

Yüksek enflasyon ortamında şirketin stok yönetimi ve maliyet kontrol mekanizmalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca, mevcut yüksek faiz oranları gelecekteki finansman giderlerini artırabilir ve net kar marjları üzerinde baskı oluşturabilir. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken diğer bir nokta ise şirketin uzun vadeli borçlanma düzeyidir; bu borçlar gelecek nakit akışları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Gelecek İçin Öngörüler:

Mevcut finansal trendler göz önünde bulundurulduğunda, şirketin satış gelirleri ve net karındaki büyüme eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Ancak, makroekonomik faktörler (yüksek enflasyon ve faiz oranları) nedeniyle operasyonel maliyetlerde artış riski bulunmaktadır. Şirketin borç yönetimi stratejileri ve operasyonel verimliliği gelecekteki performansın anahtar belirleyicileri olacaktır.

Raporun Özeti:

Clebi'nin finansal durumu son çeyrek itibarıyla varlık büyüklüğünde ve özkaynaklarında sağlam bir büyüme göstermiştir; net karındaki önemli artış operasyonel başarının bir göstergesidir. Nakit akışlarındaki iyileşme likiditeyi desteklemekte ancak borç seviyelerinin yüksekliği potansiyel bir endişe kaynağıdır. Yatırım yapılması konusunda genel görünüm olumludur; fakat bu analiz herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz ve yatırım kararları kişisel risk tercihleri doğrultusunda değerlendirilmelidir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 2852730310 3377164246
Satışlar 7671180261 10864817407
Brüt Kar / Zarar 2708744565 3667187574
Dönem Karı / Zararı 1390544278 1826060885
Esas Faaliyet Karı / Zararı 2030610688 2761267745
Net Dönem Karı / Zararı 1262794709 1667723088
Özkaynaklar 4730859803 5214969092
Dönen Varlıklar 5361252811 6106289623
Duran Varlıklar 8083092432 9152728269
Stoklar 140972538 136392286
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 4364269712 4852845317
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 4349215728 5191203483
Halka Açıklık Oranı
10.04
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-12 01:33:13

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılı dördüncü çeyrekte şirketin toplam varlıkları bir önceki çeyreğe göre %13.5 artarak 15.26 milyar TL'ye yükselmiş, toplam özkaynaklar ise %10.2 artışla 5.21 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, şirketin varlık yapısının güçlendiğini ve sermaye tabanı... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-12 01:33:36

Finansal Sağlık:

  • Şirketin toplam varlıkları 4. çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla %13.50 oranında yükselerek 15.259 milyar TL'ye ulaşmıştır.
  • Öz sermayeler aynı dönem içinde %10 oranında büyüme göstererek 5.214 milyar TL'ye ulaşmış olup, sağlam sermaye yapısının bir göstergesidir.
  • Likidite aç... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.