CEOEM logo
CEOEM
CEO EVENT MEDYA A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, CEOEM firmasının son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın genel finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alınmış ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.

Finansal Sağlık Firmanın 2023 yılı içerisindeki finansal performansı incelendiğinde, dönemler arasında önemli dalgalanmalar yaşandığı görülmektedir. İlk üç aylık dönemde firma düşük bir kar elde etmişken, yılın ilerleyen dönemlerinde karlılık artmıştır. Ancak 2024 yılının ilk çeyreğinde firmanın tekrar zarar ettiği gözlemlenmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın operasyonlarını finanse edebilme kapasitesinin iyi olduğunu göstermektedir. Özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı oldukça yüksek seviyededir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında:

  • 2023 Yılı: Firmanın yıllık geliri oldukça yüksektir ve brüt kar marjı pozitiftir.
  • 2024 Yılı İlk Çeyrek: Firmanın geliri düşmüş ve brüt kar marjı negatif olmuştur.

Bu durum firmanın maliyetlerini kontrol etmede zorluk yaşadığını veya satışlarının düştüğünü göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

  1. Makroekonomik Faktörler: Faiz oranlarındaki artışlar ve enflasyonun yüksek seyretmesi firmanın maliyetlerini artırabilir.
  2. Sektörel Dinamikler: İdari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe rekabetin artması firmanın pazar payını etkileyebilir.
  3. Yatırım Faaliyetleri: Firmanın yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin düşük olması uzun vadede büyümesini sınırlayabilir.

Sonuç CEOEM firmasının finansal sağlığı genel olarak dalgalanmalar göstermektedir. Nakit akışları güçlü olsa da karlılıkta istikrarsızlık mevcuttur. Makroekonomik faktörlerin etkisiyle maliyetlerde artış yaşanabilir ve bu durum firmanın karlılığını olumsuz etkileyebilir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 87694475 165018154
Satışlar 482442297 12594527
Brüt Kar / Zarar 42515903 1677130
Dönem Karı / Zararı 27645845 -11037573
Esas Faaliyet Karı / Zararı 41239017 -2185933
Net Dönem Karı / Zararı 27645845 -11037573
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 211265689 231410488
Dönen Varlıklar 476061470 447417955
Duran Varlıklar 10901519 12403111
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 266239675 218529261
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 9457625 9881317
Halka Açıklık Oranı
47.70
Pazar
ANA PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ VE DİĞER ŞİRKET DESTEK FAALİYETLERİ
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-21 18:15:54

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, CEOEM firmasının son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın genel finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-21 18:16:33

Finansal Sağlık: Şirketin bilançosunun ilk bakışta genel bir değerlendirmesi, firma varlıklarının zamanla arttığını gösteriyor. Ancak dikkat çeken noktalar arasında varlıkların büyük bir kısmının kısa vadeli olduğu, ve özkaynağın toplam varlıklara oranının sürekli değiştiğidir. Özkaynak toparlan... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.