CEMTS logo
CEMTS
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Risk Analizi:

  • Toplam varlıklar, 2023'ün ilk çeyreğinden dördüncü çeyreğine kadar artış göstermiş. Bu artış, şirketin aktif büyüklüğünün ve operasyonel kapasitesinin genişlediğini işaret ediyor. Ancak bu artışın bir kısmı enflasyonun etkisiyle nominal değerlerdeki yükselişten kaynaklanmış olabilir.
  • Toplam özkaynaklar da aynı dönemde artmış, bu da şirketin kendine ait sermayesinin güçlendiğini gösteriyor. Özkaynakların toplam varlıklara oranının yüksek olması, finansal yapının sağlam olduğunu gösterirken, borçlanma ihtiyacının düşük olduğunu ve finansal esnekliğin korunduğunu işaret ediyor.
  • Stoklar her çeyrekte artmış. Bu durum ya satışların beklentilerin altında kalması ya da stratejik bir stok biriktirme politikası izlenmesi nedeniyle olabilir. Stokların hızlı bir şekilde nakde çevrilememesi likidite riskini artırabilir.
  • Kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış, şirketin borç yükünün arttığını gösteriyor. Ancak özkaynaklarla karşılaştırıldığında bu borç seviyesi yönetilebilir görünüyor.
  • Net dönem karı ilk üç dönem istikrarlı bir şekilde artmış. Ancak son dönemde düşüş göstermiş olması karlılık açısından risk oluşturmaktadır.

Gelecek Beklentileri:

  • Şirketin finansal performansındaki mevcut trendler pozitif yönde ilerlemekte. Artan net kar marjları ve güçlenen özkaynak yapısı, gelecekteki performans için olumlu sinyaller veriyor.
  • Ancak yüksek enflasyon oranları ve dalgalanan döviz kurları maliyetleri ve finansman giderlerini etkileyebilir. Bu durum kar marjları üzerinde baskı yaratabilir.
  • Finansman gelirlerinin finansman giderlerini aşması, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı duyarlılık konusunda şirketin iyi bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Ancak faiz oranlarının daha da artması durumunda bu durum değişebilir.

Analizin Genel Özeti:

Cemts'in bilançosu incelendiğinde, şirketin toplam varlık ve özkaynaklarının sürekli büyüdüğü görülüyor ki bu durum finansal sağlamlığı işaret ediyor. Net dönem kârlılığı ve güçlü nakit akışları ile şirketin operasyonel başarısı da ortaya konuyor. Bununla birlikte, stok seviyelerindeki sürekli artış likidite risklerini beraberinde getirebilir ve yakından izlenmelidir.

Yatırım yapılıp yapılmayacağına dair kesin bir sonuç vermek zor olsa da, finansal göstergeler genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Yine de potansiyel enflasyonist baskılar ve döviz kuru dalgalanmaları gibi makroekonomik faktörler risk unsurları olarak değerlendirilmelidir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını vurgulamakla beraber, şirketin mevcut finansal sağlığına dayanarak gelecekte de başarılı olabileceği beklenebilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 533681468 703225500
Satışlar 2819844098 4994524382
Brüt Kar / Zarar 707867898 894104645
Dönem Karı / Zararı 790529250 82607530
Esas Faaliyet Karı / Zararı 739504640 931315265
Net Dönem Karı / Zararı 790529250 82607530
Özkaynaklar 2617630552 3660317782
Dönen Varlıklar 2172277761 2757411998
Duran Varlıklar 772129911 1461614567
Stoklar 803463548 934079544
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 269019100 390721435
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 57758020 167987348
Halka Açıklık Oranı
42.03
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / ANA METAL SANAYİ
Dolaşımdaki Pay
210149415.2
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-01 18:56:42

Risk Analizi:

  • Toplam varlıklar, 2023'ün ilk çeyreğinden dördüncü çeyreğine kadar artış göstermiş. Bu artış, şirketin aktif büyüklüğünün ve operasyonel kapasitesinin genişlediğini işaret ediyor. Ancak bu artışın bir kısmı enflasyonun etkisiyle nominal değerlerdeki yükselişten ka... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-01 18:58:22

Genel Finansal Durum ve yorumlar: Firma, en güncel bilanço tarihine göre dayanıklı bir finansal yapısını koruyor. Aktiflerde ve özsermayede gözle görülür bir artış mevcut. Firma yükümlülüklerini yönetmede etkili bir performans gösteriyor; kısa ve uzun vadeli yükümlülükler makul seviyelerde tutul... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.