CEMAS logo
CEMAS
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum

Cemas firmasının son bilanço verileri, imalat / ana metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak finansal performansını ve piyasadaki konumunu detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. İlk bakışta, firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları dönemsel olarak artış göstermişken, net dönem karı dalgalanmalar yaşamıştır. Özellikle son çeyrekte net dönem zararına rağmen firma, finansman gelirlerinde önemli artışlar elde etmiştir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışları üzerine yapılan analizde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genel olarak pozitif olduğu görülmektedir. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında büyük çıkışlar mevcuttur ki bu durum, firmanın aktif bir şekilde yatırım yapmaya devam ettiğini göstermektedir. Özellikle son 12 aylık verilere bakıldığında, nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış dikkate değerdir.

Gelir Tablosu Özeti

Firma hasılatını artırmak için çeşitli stratejiler uygulamakta olup bu durum gelir tablosunda net bir şekilde görülmektedir. Satışların maliyeti ile kıyaslandığında brut kar marjında dalgalanmalar olsa da firma genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri konusunda kontrollü bir politika izlemektedir. Finansman giderleri ile gelirleri arasındaki fark da firmanın lehine olacak şekilde iyileşme göstermiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Makroekonomik faktörlerin yanı sıra sektörel dinamiklere de hakim olan Cemas'ın gelecekteki büyüme potansiyeli umut vaat ediyor. Yapılan yatırımlar ve stratejik hamleler sayesinde firma, sektöründeki rekabetçi pozisyonunu daha da güçlendirebilir.

Sonuç

Cemas'ın finansal sağlığı incelendiğinde; varlık ve özkaynak büyümesi, stabil nakit akışları ve iyileşen finansman geliri gibi faktörler firmanın sağlam bir temele sahip olduğunu göstermektedir. Ancak net dönem zararları gibi bazı zorlukların üstesinden gelinmesi gerekmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve sunulan bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararları almadan önce profesyonel danışmanlık hizmeti alınması önerilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 533675436 462785050
Satışlar 866605844 1651422385
Brüt Kar / Zarar 142268144 142926863
Dönem Karı / Zararı 295413167 -298772306
Esas Faaliyet Karı / Zararı 30102387 -81880641
Net Dönem Karı / Zararı 289264649 -302063178
Özkaynaklar 2061703405 2940276158
Dönen Varlıklar 1182237273 1254716896
Duran Varlıklar 1165086959 2254650432
Stoklar 235067173 243175731
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 268594762 544778414
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 17026065 24312756
Halka Açıklık Oranı
92.28
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / ANA METAL SANAYİ
Dolaşımdaki Pay
729919079.3
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 18:56:40

Genel Finansal Durum

Cemas firmasının son bilanço verileri, imalat / ana metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak finansal performansını ve piyasadaki konumunu detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. İlk bakışta, firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları dönemsel olarak artı... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-20 18:57:48

Finansal Sağlık:

  1. Varlık ve Öz Kaynaklar:
    • 2023 yıl sonu itibarıyla, toplam varlıklar 3.509 milyar TL'ye, öz sermayeler 2.940 milyar TL'ye ulaşmış görünüyor.
    • Öz sermaye ve toplam varlık arasındaki oran firmanın varlıklarını büyük ölçüde kendi kaynaklarıyla finanse ettiğini göster... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.