BIZIM logo
BIZIM
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Genel Finansal Durum

Firmanın son bilanço analizine göre, toplam varlıklar ve özkaynaklar sürekli bir artış göstermiş, bu da firmanın genel varlık yapısının güçlendiğini işaret etmektedir. Ancak, yükümlülüklerin de benzer bir eğilimde artması dikkat çekicidir. Özellikle kısa vadeli yükümlülüklerin büyük bir kısmını oluşturması, firmanın likidite riski taşıdığını göstermektedir.

Nakit Akışları

Nakit akış tablosuna bakıldığında, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışının pozitif olduğu görülmektedir ki bu, firmanın operasyonel olarak sağlıklı bir yapıda olduğunu göstermektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, borç ödemelerinin veya finansal yükümlülüklerin firmaya mali baskı oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve satışların maliyeti arasındaki fark incelendiğinde brut kar elde edildiği ancak operasyonel giderler (pazarlama ve genel yönetim giderleri) ve finansman giderleri nedeniyle net dönem zararına yol açtığı görülmektedir. Bu durum, firmanın maliyet yönetimi ve operasyonel verimliliği konusunda iyileştirmeler yapması gerektiğini işaret etmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma stoklarını artırarak satış hacmini genişletmeye çalışmaktadır; ancak bu durumun likidite üzerinde oluşturabileceği baskıyı azaltmak için dikkatli bir stok yönetimi stratejisi benimsemesi önemlidir. Ayrıca, yatırım faaliyetlerinden gelir elde edilmesi firma için olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir; bu da firmanın diğer gelir kanallarını çeşitlendirme potansiyeline işaret etmektedir.

Sonuç

Firma genel olarak büyümekte olan varlıklarıyla stabil bir yapı sergilese de kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek seviyesi ve operasyonel verimsizlikler nedeniyle finansal sağlık açısından bazı riskler taşımaktadır. Yönetimin maliyet kontrolüne odaklanması ve borç yönetimi stratejilerini optimize etmesi gerekmektedir.

Bu rapor sadece analitik değerlendirmeler içermekte olup herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 752716185 905127202
Satışlar 15715939447 32222253505
Brüt Kar / Zarar 2101871641 3156405347
Dönem Karı / Zararı 66636621 74820063
Esas Faaliyet Karı / Zararı 206731922 -1524827767
Net Dönem Karı / Zararı 66643435 69941798
Özkaynaklar 461846501 1968428004
Dönen Varlıklar 4160315061 5096295511
Duran Varlıklar 1517054417 4169175968
Stoklar 2346860383 2272925244
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 4598647324 6019964073
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 616875653 1277079402
Halka Açıklık Oranı
32.72
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET
Dolaşımdaki Pay
26333823.3
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-30 18:32:52

Genel Finansal Durum

Firmanın son bilanço analizine göre, toplam varlıklar ve özkaynaklar sürekli bir artış göstermiş, bu da firmanın genel varlık yapısının güçlendiğini işaret etmektedir. Ancak, yükümlülüklerin de benzer bir eğilimde artması dikkat çekicidir. Özellikle kısa vadeli yükümlülükle... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-04-30 18:35:13

Finansal Sağlık:

  • Toplam Varlıklar: Şirketin toplam varlıkları 2023 yılı içinde sürekli artarak son 12 aylık verilerde 9.265 milyar TL'ye ulaşmış. Bu, firmaya ait varlıkların yönetiminin genişlediğini gösteriyor.
  • Toplam Yükümlülükler ve Öz Kaynaklar: Toplam öz kaynakları 1.968 milyar ... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.