BAKAB logo
BAKAB
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Bakab firmasının finansal sağlığı, son bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak, yükümlülüklerin de arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, firmanın borç yönetimine dikkat etmesi gerekmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel faaliyetlerinden düzenli gelir elde ettiğini göstermektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları ise negatif olup, bu durum firmanın gelecekteki büyüme ve genişleme planlarına yatırım yaptığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olması nedeniyle brüt kâr marjının düşük olduğu görülmektedir. Finansman giderlerinin de önemli bir yer tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda, firmanın net dönem kârı sınırlı kalmaktadır. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, firmanın kârlılık oranlarının iyileştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, Bakab firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli umut verici görünmektedir. Ancak bu faktörlerin etkisiyle finansman maliyetlerinin artabileceği unutulmamalıdır. Firmanın sektördeki konumu ve yatırım faaliyetlerine devam etmesi büyüme potansiyelini artırmaktadır.

Sonuç Bakab firmasının genel finansal sağlığı olumlu bir tablo çizmektedir ancak bazı alanlarda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır:

  • Borç yönetimi: Yükümlülüklerin artışı kontrol altında tutulmalıdır.
  • Kârlılık: Brüt kâr marjı ve net dönem kârı artırılmalıdır.
  • Yatırımlar: Gelecekteki büyümeyi desteklemek için yapılan yatırımların geri dönüşleri takip edilmelidir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 221177330 384516559
Satışlar 3419057552 945910931
Brüt Kar / Zarar 421945018 60004699
Dönem Karı / Zararı 37792739 25820531
Esas Faaliyet Karı / Zararı 404407543 12295505
Net Dönem Karı / Zararı 37792739 25820531
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 1847300367 2147271432
Dönen Varlıklar 1673141871 2050142015
Duran Varlıklar 1935232959 2242924056
Stoklar 534829305 616494427
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1097035718 1395636148
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 664038745 750158491
Halka Açıklık Oranı
17.51
Pazar
ANA PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
İMALAT / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-15 00:22:17

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Bakab firmasının finansal sağlığı, son bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret et... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-06-15 00:22:38

Finansal Sağlık: Şirketin bilançosuna genel olarak bakıldığında, toplam varlıklarının 2023'ten 2024'e önemli ölçüde arttığı görülmektedir. 2023 yılında toplam varlıklar yaklaşık 3.6 milyar TL iken, 2024'ün ilk çeyreğinde bu rakam 4.3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu büyüme, firmanın aktiflerinin güçl... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.