AYDEM logo
AYDEM
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılının son çeyreğinde Aydem'in toplam varlıkları önceki çeyreklere kıyasla önemli bir artış göstererek 55.6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu dönemde toplam özkaynaklar da 28.6 milyar TL ile güçlü bir konumda olup, şirketin finansal sağlığını olumlu yönde yansıtmaktadır. Ancak, net dönem zararı -1.28 milyar TL olarak kaydedilmiş ve bu durum, operasyonel performansın zayıflığına işaret etmektedir. Şirketin yükümlülükleri ise 26.9 milyar TL ile varlıklarına kıyasla dengeli bir yapı sergilemektedir.

Trendler ve Fırsatlar:

Aydem'in finansman giderlerindeki yüksek artış, özellikle yüksek faiz oranlarından kaynaklanmaktadır ve bu durum şirketin karlılık üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ancak, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması ve dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinin sağlam seviyelerde kalması, operasyonel verimliliğin korunduğuna işaret etmektedir. Sektörel gelişmeler ve piyasa trendleri de şirket için hem fırsatlar hem de riskler sunabilir; özellikle yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik alanlarındaki trendler şirkete yeni iş imkanları açabilir.

Yatırımcıya Notlar:

Yatırımcılar için en önemli finansal göstergeler toplam varlık büyüklüğü, özkaynaklar, net dönem zararı ve finansman giderleridir. Ayrıca, yüksek faiz oranları nedeniyle finansman giderlerinin gelecek çeyreklerde de şirketin karlılığı üzerinde baskı oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin ve giderlerin yönetimi de şirketin gelecek performansını etkileyebilecek önemli faktörler arasındadır.

Gelecek İçin Öngörüler:

Mevcut finansal trendlere dayanarak, Aydem'in kısa vadede net kar marjlarında iyileşme göstermesi zor görünmektedir. Yüksek faiz ortamının devam etmesi halinde finansman giderleri baskısının süreceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, şirketin nakit akışlarını koruması ve potansiyel yeni pazarlara açılma stratejileri gelecekteki başarısı için kritik olacaktır.

Raporun Özeti:

Aydem'in mevcut finansal durumu karışık bir tablo sergilemektedir; toplam varlık büyüklüğünde artış olması ve son çeyrekte net dönem karında görünen iyileşme umut vericidir. Ancak, finansman giderleri ciddi bir maliyet unsuru olarak karşımızda durmakta ve bu durum gelecek dönem karlılık beklentilerini sınırlamaktadır. Yine de operasyonel verimliliği gösteren sağlam nakit akışları yatırım yapılabilirliği desteklemektedir. Yatırım yapma kararı almadan önce bu raporda belirtilen riskleri ve potansiyelleri değerlendirmek önemlidir; bu rapor bir yatırım tavsiyesi değildir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 1519004151 1393347665
Satışlar 3635985307 6358818133
Brüt Kar / Zarar 1763914102 2747878507
Dönem Karı / Zararı -2254620263 -1280100539
Esas Faaliyet Karı / Zararı 1934366736 3057416254
Net Dönem Karı / Zararı -2254620263 -1280100539
Özkaynaklar 13677534130 28620775124
Dönen Varlıklar 3724302930 4738377445
Duran Varlıklar 32915352024 50868408061
Stoklar 11860978 21071412
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1972340708 2086718514
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 20989780116 24899291868
Halka Açıklık Oranı
15.77
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR
Dolaşımdaki Pay
111154087
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-15 21:22:50

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılının son çeyreğinde Aydem'in toplam varlıkları önceki çeyreklere kıyasla önemli bir artış göstererek 55.6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu dönemde toplam özkaynaklar da 28.6 milyar TL ile güçlü bir konumda olup, şirketin finansal sağlığını olumlu yönde yansıtm... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-15 21:23:39

Gönderdiğiniz bilanço verilerine göre şirketin finansal durumunu aşağıdaki başlıklar altında değerlendirmekteyim. Lütfen, bu değerlendirme, yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Finansal Sağlık:

  • Toplam Varlıklar: 2023 dördüncü çeyrekte 55,606,785,506 TL’ye ulaşarak, üçüncü çeyreğe göre büyük... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.