AYCES logo
AYCES
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Giriş Bu rapor, oteller ve lokantalar sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın finansal performansını değerlendirmektedir. Analiz, 2023 yılına ait çeşitli dönemsel bilanço ve nakit akışları üzerinden yapılmaktadır.

Finansal Sağlık Firma, 2023 yılı içinde farklı dönemlerde karşılaştığı ekonomik zorluklar nedeniyle mali durumunda dalgalanmalar yaşamıştır. Özellikle net dönem zararlarında görülen artışlar, operasyonel zorlukların bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yılın ilk üç ayında -16,365,534 TL net zarar edilmişken, sonraki dönemlerde bu zararın artarak devam ettiği görülmektedir.

Nakit Akışları İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı pozitif olmakla birlikte, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları bu pozitif etkiyi azaltmaktadır. Özellikle yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında büyük çıkışlar göze çarpmakta; bu durum firmanın gelecekteki büyüme ve genişleme planlarına işaret edebilir.

Varlık ve Yükümlülükler Toplam varlıkların sürekli artması firma için olumlu bir sinyaldir ancak toplam yükümlülüklerin de paralel olarak artması borç yönetimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Kısa vadeli yükümlülüklerin yönetimi, firmanın likidite riskini doğrudan etkileyebilir.

Sektörel Karşılaştırma Sektör genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen firma, varlık büyüklüğünü koruyarak sektör ortalamaları arasında rekabetçi bir konumda kalmayı başarmıştır. Ancak gelir tablosundaki dalgalanmalar ve net zararlardaki artış trendi endişe verici olabilir.

Sonuç Firma genel olarak finansal sağlığı koruma yolunda ilerlemekte ancak bazı kritik alanlarda iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Özellikle borç yönetimi ve operasyonel verimlilik açısından atılacak adımlar firmanın uzun vadeli sürdürülebilirliği için önemlidir.

Bu raporun amacı sadece analiz sunmak olup herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Yatırım kararları almadan önce profesyonel danışmanlık almayı unutmayınız.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 40777896 40646031
Satışlar 154762759 223411223
Brüt Kar / Zarar 58988107 60025844
Dönem Karı / Zararı 20432282 -29229608
Esas Faaliyet Karı / Zararı 19861476 -12043775
Net Dönem Karı / Zararı 20432282 -29229608
Özkaynaklar 1519465441 2392328022
Dönen Varlıklar 59186069 53106808
Duran Varlıklar 1714103041 2873554731
Stoklar 3113344 3100432
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 37849565 41242661
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 215974104 493090856
Halka Açıklık Oranı
7.47
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
OTELLER VE LOKANTALAR / KONAKLAMA
Dolaşımdaki Pay
1868234.8
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-09 08:06:44

Firma Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Giriş Bu rapor, oteller ve lokantalar sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın finansal performansını değerlendirmektedir. Analiz, 2023 yılına ait çeşitli dönemsel bilanço ve nakit akışları üzerinden yapılmaktadır.

Finansal Sağlık Firma, 2023... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-09 08:08:01

Finansal Sağlık:

  • Şirketin toplam varlıkları yıl içinde artarak 1,749,710,200'den 2,926,661,539'a yükselmiştir, bu büyük bir artış göstermektedir.
  • Toplam özkaynaklar da aynı dönemde 1,501,442,881'den 2,392,328,022'ye çıkarak güçlenmiştir. Bu, şirketin öz sermaye yapısının sağlamlaştığını göst... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.