ATLAS
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
 • Risk Analizi:

  1. Finansman faaliyetlerinden hiç nakit akışı sağlanamamış, bu durum şirketin finansman kaynaklarına erişiminde zorluk yaşadığına işaret edebilir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-17,479,725), bu da işletmenin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretemediğini gösteriyor.
  3. Nakit ve nakit benzerleri dönem sonunda net olarak 31,676,298 azalmış, bu likidite sorunlarına işaret ediyor ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılama konusunda endişe yaratıyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da negatif (-14,196,573), şirketin yatırımlarının kısa vadede nakit yaratmadığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat oldukça yüksek (2,154,527,210), bu güçlü satış performansı gelecekte de devam ederse şirketin büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor.
  2. Dönem karı (zararı) pozitif (82,739,344) ve bu da şirketin karlı olduğunu ve operasyonel verimliliğinin iyi yönetildiğini gösteriyor.
  3. Toplam varlıkların büyük bir kısmı dönen varlıklardan (306,047,901) oluşuyor ve bu da şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek likiditeye sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Toplam özkaynaklar (261,623,400) toplam varlıklara oranla oldukça yüksek; bu durum şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu ve borçlanma oranının düşük olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Atlas şirketi güçlü bir hasılata ve dönem karına sahip olmasına rağmen operasyonel faaliyetlerden ve yatırım faaliyetlerinden negatif nakit akışları üretmiştir. Bu durum kısa vadeli likidite riskleri oluşturabilir ancak şirketin toplam özkaynaklarının güçlü olması ve düşük borçlanma oranı finansal yapısının sağlam olduğuna işaret etmektedir. Karlılık açısından bakıldığında ise Atlas'ın pozitif bir performans sergilediği görülmekte ve bu da gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemektedir. Son çeyrek bilançosundaki dönem karının yüksek olması ve özkaynakların güçlü seviyede olması olumlu yönde öne çıkarken, nakit akışlarında görülen azalışa rağmen genel olarak Atlas'a yatırım yapılabilir bir profil çizdiği söylenebilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 22045304 27869031
Satışlar 794080760 2154527210
Brüt Kar / Zarar 1992809 85863064
Dönem Karı / Zararı 71729 82739344
Esas Faaliyet Karı / Zararı 71729 82739344
Net Dönem Karı / Zararı 71729 82739344
Özkaynaklar 199731533 261623400
Dönen Varlıklar 235608568 306047901
Duran Varlıklar 78338 68695
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 35655979 44184723
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 299394 308473
Halka Açıklık Oranı
99.73
Pazar
ALT PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 17:22:30
 • Risk Analizi:
  1. Finansman faaliyetlerinden hiç nakit akışı sağlanamamış, bu durum şirketin finansman kaynaklarına erişiminde zorluk yaşadığına işaret edebilir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-17,479,725), bu da işletmenin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit ürete... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 17:23:30

Firmanın Finansal Durumu ve Yorumlar:

 1. Genel Finansal Sağlık:
  • Şirketin toplam varlıkları ve öz sermayesi yüksek, bu da yüksek öz sermaye oranı anlamına gelir. Bu durum, finansal sağlık açısından olumlu bir göstergedir.
  • Toplam yükümlülükler öz sermayeye kıyasla az, bu da şirketin borç dü... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.