ASTOR logo
ASTOR
ASTOR ENERJİ A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Adı: Astor

Genel Finansal Sağlık Astor, son dönemlerde finansal sağlığını korumayı başarmış ve büyüme potansiyelini sürdürmüştür. Firmanın toplam varlıkları, özkaynakları ve yükümlülükleri incelendiğinde, istikrarlı bir artış gözlemlenmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinden 2024 yılının ilk çeyreğine kadar olan dönemde toplam varlıklar ve özkaynaklarda belirgin bir artış yaşanmıştır.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle net nakit akışı negatif olmuştur. Bu durum firmanın büyüme yatırımlarına devam ettiğini göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Astor'un gelir tablosu incelendiğinde, firmanın brüt kar marjının yüksek olduğu ve satışların maliyetinin kontrol altında tutulduğu görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri makul seviyelerde kalmış olup, esas faaliyet karı olumlu bir seyir izlemektedir. Finansman giderleri ise gelirlerle dengelenmiş durumdadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça umut vericidir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve Ar-Ge harcamaları firmanın yenilikçi projeler üzerinde çalıştığını göstermektedir. Ayrıca, firmanın sektördeki konumu itibariyle rekabet avantajını koruyabileceği öngörülmektedir.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın finansal performansını etkilemiştir ancak bu etkiler rakamsal olarak belirtilmemiştir. Genel olarak yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyonun yükselmesi maliyetlerin artmasına neden olabilir.

Sonuç Astor'un genel finansal sağlığı olumlu görünmekte olup, firma istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Nakit akışlarında bazı zorluklar yaşansa da bu durum yatırım harcamalarından kaynaklanmaktadır ki bu da uzun vadede olumlu sonuçlar doğurabilir. Gelir tablosu analizinde de görüldüğü üzere firma karlılığını korumakta ve operasyonel verimliliğini artırmaktadır.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 1682481963 1689379079
Satışlar 16914388252 5803349342
Brüt Kar / Zarar 6477354074 1999619579
Dönem Karı / Zararı 4598326879 571667972
Esas Faaliyet Karı / Zararı 5521999395 1426225012
Net Dönem Karı / Zararı 4598326879 571667972
Özkaynaklar 12238814122 14661392554
Dönen Varlıklar 13034364802 14726371705
Duran Varlıklar 5719483892 6934956526
Stoklar 1512236478 1749910806
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 6401232005 6831667240
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 113802567 168268437
Halka Açıklık Oranı
24.02
Pazar
YILDIZ PAZAR
Sektör
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI
Dolaşımdaki Pay
239719578.1
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-23 08:39:05

Finansal Sağlık:

  • Varlık Durumu: Astor şirketi, karşılaştırmalı dönemlerde toplam varlıklarını önemli ölçüde artırmıştır. Özellikle 2023 yılının ilk üç ayı ile 2024 yılının ilk üç ayı karşılaştırıldığında, varlık değerlerinde %159.66 oranında bir artış görülmektedir. Bu, şirketin büyüme tre... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-23 08:39:16

Firma Adı: Astor

Genel Finansal Sağlık Astor, son dönemlerde finansal sağlığını korumayı başarmış ve büyüme potansiyelini sürdürmüştür. Firmanın toplam varlıkları, özkaynakları ve yükümlülükleri incelendiğinde, istikrarlı bir artış gözlemlenmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinden 2024 yılını... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.