ARENA logo
ARENA
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecekteki Potansiyeli

Arena'nın finansal durumunu değerlendirdiğimizde, teknoloji ve bilişim sektöründe yer alan firmanın son dönemlerdeki performansını göz önünde bulundurarak bazı önemli göstergeler üzerinden analiz yapmaktayız.

Genel Finansal Sağlık

Son çeyrek verilerine göre Arena'nın toplam varlıkları ve özkaynaklarındaki artış, firmanın sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, net dönem zararının görülmesi ve yükümlülüklerin yüksek seviyede olması, bazı risk faktörlerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle finansman giderlerinin yüksek olması, faaliyet karlılığı üzerinde baskı oluşturmakta ve firmanın nakit akışlarını zorlayıcı bir hale getirmektedir.

Nakit Akışları

Nakit akışları incelendiğinde, son çeyrekte elde edilen pozitif net nakit artışı, firmanın likidite durumunun iyileştiğine işaret etmektedir. Ancak geçmiş dönemlere kıyasla dalgalanmalar yaşandığı görülmekte; bu da piyasa koşullarına ve operasyonel performansa bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve satış maliyetleri arasındaki fark incelendiğinde brut kar marjında bir azalış söz konusu olduğu görülmekte. Bu durum, maliyet yönetimi stratejilerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmuş olsa da finansman giderlerinin yüksekliği net kar üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Arena'nın teknoloji sektöründeki yerini sağlamlaştırması için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca, yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle finansal yapıyı optimize etmek adına borç yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesi önerilmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak Arena'nın genel finansal sağlığı stabil ancak belirsiz makroekonomik koşullar ve yüksek finansman giderleri gibi faktörler risk oluşturmaktadır. Firmanın gelecek stratejilerini bu riskleri minimize edecek şekilde ayarlaması büyük önem taşımaktadır.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacı taşıdığı için herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunulmamaktadır.

Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 1079671960 1708176546
Satışlar 28762319095 8792880596
Brüt Kar / Zarar 1679903769 535271887
Dönem Karı / Zararı 228902979 -9871866
Esas Faaliyet Karı / Zararı 1154820115 205852450
Net Dönem Karı / Zararı 228902979 -9871866
2023 / 12 2024 / 3
Özkaynaklar 1506376558 1554258946
Dönen Varlıklar 10943379057 12184038383
Duran Varlıklar 624946535 880946443
Stoklar 3299889179 3435204282
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 9893396962 11342645710
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 168552072 168080170
Halka Açıklık Oranı
35.11
Pazar
ANA PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-10 18:47:20

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecekteki Potansiyeli

Arena'nın finansal durumunu değerlendirdiğimizde, teknoloji ve bilişim sektöründe yer alan firmanın son dönemlerdeki performansını göz önünde bulundurarak bazı önemli göstergeler üzerinden analiz yapmaktayız.

Genel Finansal Sağlık

Son ç... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-10 18:48:36

Finansal Sağlık:

  • Varlıklar ve Yükümlülükler: Şirketin toplam varlıkları 2024'ün ilk 3 aylık verilerine göre 13,064,984,826 TL iken, 2023 yılı ilk 3 ay verileri ile karşılaştırıldığında bu rakam 7,226,908,274 TL idi. Bu, dönemsel bir büyümeyi göstermektedir. Yükümlülükler açısından şirket, ... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.