ANELE logo
ANELE
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilecektir. Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alınmış ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2022 yılı sonunda 4.9 milyar TL iken, 2023 yılının ilk 12 ayında bu rakam 9 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış firmanın büyüme potansiyelini göstermektedir. Ancak, toplam yükümlülüklerin de aynı dönemde önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir.

Toplam özkaynaklar ise 2022 yılında yaklaşık 1 milyar TL iken, 2023 yılı sonunda yaklaşık 2.1 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu durum firmanın sermaye yapısında bir iyileşme olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarında dalgalanmalar yaşanmıştır. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları genellikle negatif seyretmiş ve bu durum firmanın operasyonel zorluklar yaşadığını işaret etmektedir.

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının sürekli olarak azalış gösterdiği görülmektedir:

 • İlk üç ayda: -112 milyon TL
 • İlk altı ayda: -543 milyon TL
 • İlk dokuz ayda: -647 milyon TL
 • Yıl sonunda: -177 milyon TL

Bu azalışlar firmanın operasyonlarını finanse etmekte zorlandığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelirleri yıllık bazda değişiklikler göstermiştir:

 • Hasilat (gelir) ilk üç aylık dönemde düşük seviyelerde kalırken (336 milyon TL), yılın ilerleyen dönemlerinde artmış ve yıl sonunda yaklaşık 2.1 milyar TL olmuştur.
 • Satışların maliyeti de benzer şekilde artmış olup, brüt kar marjı üzerinde baskı yaratmıştır.

Net dönem karı ise dalgalanma göstermiştir:

 • İlk üç ayda net zarar (-25 milyon TL)
 • İlk altı ayda net zarar (-123 milyon TL)
 • İlk dokuz ayda net zarar (-307 milyon TL)
 • Yıl sonunda net kar (+222 milyon TL)

Bu dalgalanmalar firmanın karlılık konusunda istikrarsız olduğunu ortaya koymaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın varlıklarının önemli ölçüde artması olumlu bir işarettir ancak yükümlülüklerin de aynı oranda artması dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Firmanın finansman giderlerinin yüksek olması ve işletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışı gelecekteki büyüme potansiyelini sınırlayabilir.

Makroekonomik faktörler de dikkate alındığında, yüksek faiz oranları ve enflasyonun firma üzerindeki etkileri göz ardı edilmemelidir.

Sonuç Firmanın finansal sağlığı karmaşık bir tablo çizmektedir. Varlıkların ve özkaynakların artışı olumlu olsa da yükümlülüklerin de aynı oranda artması dikkat çekicidir. Nakit akışlarında yaşanan sürekli azalışlar operasyonel zorluklara işaret etmektedir. Gelirlerdeki dalgalanmalar ise karlılık konusunda istikrarsızlığa neden olmaktadır.

Sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 61813191 34624600
Satışlar 1274690075 2109596742
Brüt Kar / Zarar 31573264 224109121
Dönem Karı / Zararı -308300373 232874390
Esas Faaliyet Karı / Zararı -64132550 44536524
Net Dönem Karı / Zararı -307951935 222577194
Özkaynaklar 1111689769 2147892343
Dönen Varlıklar 3007389029 4884029088
Duran Varlıklar 3317249033 4148929255
Stoklar 638584134 540861003
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 3242112147 5106673514
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 1970836146 1778392486
Halka Açıklık Oranı
19.66
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
Dolaşımdaki Pay
0
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-21 00:32:20

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilecektir. Makroekonomik faktörler (faiz oranları v... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-21 00:33:35

Finansal Sağlık:

 1. Şirketin toplam varlıkları, 2023 yılının ilk 12 ayı için 9,032,958,343 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, önceki aylara ve önceki yıla göre artış göstermiştir.
 2. Öz sermaye 2023’te önceki dönemlere kıyasla artarken, yıl içerisinde de kademeli olarak artmıştır (2023 ilk 3 a... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.