ALVES
ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Bu rapor, Alves firmasının son 12 aylık finansal verilerine dayanarak hazırlanmıştır. Firma, imalat / metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları sektöründe faaliyet göstermektedir. Raporun amacı, firmanın genel finansal sağlığını değerlendirmek ve yatırımcılara bilgi sunmaktır.

Finansal Göstergelerin Değerlendirilmesi

Alves'in toplam varlıkları önemli bir büyüklüğe sahiptir. Bununla birlikte, toplam özkaynaklar da firmanın kendine ait sermayesinin güçlü olduğunu göstermektedir. Stokların yüksek olması, üretim kapasitesinin ve piyasa talebine yanıt verebilme potansiyelinin bir göstergesi olabilir.

Toplam yükümlülükler ise özkaynaklara kıyasla daha yüksek bir değere sahip olup bu durum dikkatle izlenmelidir. Kısa vadeli yükümlülüklerin büyük bir kısmını oluşturması, nakit akış yönetiminin önemini arttırmaktadır.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve satışların maliyeti gibi temel gelir tablosu kalemleri incelendiğinde firma ciddi bir iş hacmine sahip olduğu görülmektedir. Brüt kar marjının pozitif olması işletmenin maliyet yönetiminde belirli bir başarıya sahip olduğunu gösterse de, net dönem karının daha da iyileştirilebileceği anlaşılmaktadır.

Finansman giderleri oldukça yüksek olup bu durum net kar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yönetim giderleri ve pazarlama giderleri de kontrol altında tutulmalıdır.

Nakit Akışları

İşletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışları endişe verici olmakla beraber, finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları bu durumu dengelemekte fakat sürdürülebilirlik açısından risk taşımaktadır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları ise gelecekteki büyümeyi destekleyecek altyapının kurulduğunu düşündürmektedir.

Sonuç

Alves firmasının finansal sağlığı bazı zorluklar içermekte ancak aynı zamanda büyümeye yönelik potansiyele de sahiptir. Özellikle nakit yönetimi ve borç oranları üzerinde dikkatli planlamalar yapılmalıdır. Firmanın mevcut varlık yapısı ve sektördeki konumu gelecekteki başarısını destekleyici niteliktedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemeli; analiz amaçlı kullanılmalıdır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 30620271
Satışlar 0 3035671655
Brüt Kar / Zarar 0 429711903
Dönem Karı / Zararı 0 203423931
Esas Faaliyet Karı / Zararı 0 449555450
Net Dönem Karı / Zararı 0 203423931
Özkaynaklar 0 651061612
Dönen Varlıklar 0 1073841437
Duran Varlıklar 0 679182847
Stoklar 0 367904993
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 980020645
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 121942027
Halka Açıklık Oranı
24.99
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI
Dolaşımdaki Pay
39986872.1
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-17 19:32:44

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Bu rapor, Alves firmasının son 12 aylık finansal verilerine dayanarak hazırlanmıştır. Firma, imalat / metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları sektöründe faaliyet göstermektedir. Raporun amacı, firmanın genel finansa... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-17 19:34:01

Finansal Sağlık:

  • Toplam Varlıklar: Şirketin toplam varlıkları 1.753 milyar TL'dir, bu da geniş bir varlık tabanına işaret eder.
  • Özkaynaklar: Toplam özkaynaklar 651 milyon TL ile toplam varlıkların yaklaşık %37'sini oluşturur, bu azınlıkta kalan özkaynak oranı dikkatle izlenmelidir. -... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.