AKENR logo
AKENR
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

2023 - 12. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılında şirketin toplam varlıkları ve özkaynakları dönemsel olarak artış göstermiş, ancak net dönem karı 1. ve 2. çeyreklerde zarar kaydedilmiş, 3. çeyrekte ise zararın derinleştiği görülmüştür. 4. çeyrekte ise güçlü bir toparlanma ile yüksek bir kar elde edilmiştir. Toplam yükümlülükler de artış göstererek şirketin borçluluğunun yükseldiğini işaret etmektedir. Özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde finansman giderlerinin ciddi bir maliyet oluşturduğu ve şirketin karlılığını olumsuz etkilediği görülüyor.

Trendler ve Fırsatlar:

Şirketin stoklarında dönemsel dalgalanmalar gözlenmekle birlikte, genel trend olarak donen varlıkların arttığı görülüyor ki bu durum likidite yönetiminin iyileştiğine işaret edebilir. Ayrıca, 4. çeyrekte elde edilen yüksek net kar, operasyonel verimliliğin arttığını ve/veya maliyet optimizasyonu sağlandığını düşündürmektedir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler arasındaki farkın az olması, şirketin bu alanda dengeli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.

Yatırımcıya Notlar:

Yatırımcıların özellikle finansman giderleri ve net dönem karındaki dalgalanmalara dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, borçlanma maliyetleri ve faiz oranlarındaki değişiklikler doğrudan şirketin finansal sağlığına etki edecektir. Şirketin borç yönetimi stratejisi ve likidite pozisyonu da önemli göstergeler arasında yer almaktadır.

Gelecek İçin Öngörüler:

  1. çeyrekteki güçlü performansın sürdürülebilirliği önemlidir; eğer şirket operasyonel verimlilikteki iyileşmeyi devam ettirebilirse gelecek dönemlerde de karlılıkta artış beklenir. Ancak yüksek faiz ortamının devam etmesi durumunda finansman maliyetleri baskısının sürmesi muhtemeldir.

Raporun Özeti:

Akenr'in finansal performansında 2023 yılı içinde önemli dalgalanmalar gözlenmiştir; ilk iki çeyrekte zarar kaydedilmişken son çeyrekte ciddi bir toparlanma yaşanmıştır. Şirketin borç yönetimi ve likidite pozisyonu yakından takip edilmeli, ayrıca finansman giderleri gibi anahtar göstergeler üzerinde durulmalıdır. Yatırım yapılması konusunda genel bir görüş sunmak zor olsa da, şirketin son çeyrek performansındaki iyileşme umut vericidir; ancak bu rapor kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve her yatırımcının kendi risk tercihleri doğrultusunda değerlendirme yapması gerekmektedir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 9 2023 / 12
Nakit ve Nakit Benzerleri 2103358511 1170389431
Satışlar 13666955067 23672315031
Brüt Kar / Zarar 1050082467 1505195776
Dönem Karı / Zararı -3345863690 5039858378
Esas Faaliyet Karı / Zararı 1009087884 1337761637
Net Dönem Karı / Zararı -3345863690 5039858378
Özkaynaklar 2372049115 13781217898
Dönen Varlıklar 3458861240 2527008192
Duran Varlıklar 18775845224 29422658178
Stoklar 68876448 129375674
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 2699071657 8223493397
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 17163585692 9944955075
Halka Açıklık Oranı
25.27
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR
Dolaşımdaki Pay
0
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-16 00:00:36

Anahtar Finansal Göstergeler:

2023 yılında şirketin toplam varlıkları ve özkaynakları dönemsel olarak artış göstermiş, ancak net dönem karı 1. ve 2. çeyreklerde zarar kaydedilmiş, 3. çeyrekte ise zararın derinleştiği görülmüştür. 4. çeyrekte ise güçlü bir toparlanma ile yüksek bir kar elde edil... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-03-16 00:01:50

Finansal Sağlık:

  • Dönem 4 (2023): Firmanın toplam varlıkları 31.949.666.370 olup, toplam yükümlülükleri 18.168.448.472 ve özkaynakları 13.781.217.898 olarak kaydedilmiştir. Toplam varlıklar içinde dönene varlıkların payı %7.89’dur ve dönen varlıklar toplam varlıklara göre daha... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.