AGHOL logo
AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2024 - 3. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Firma Finansal Sağlık Raporu: AGHOL

Genel Finansal Sağlık AGHOL, mali kuruluşlar ve yatırım şirketleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığına baktığımızda, toplam varlıklarının 2023 yılı boyunca düzenli olarak arttığını görüyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde 196 milyar TL olan toplam varlıklar, yıl sonunda 391 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 446 milyar TL'ye çıkmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve sektördeki güçlü konumunu göstermektedir.

Toplam özkaynaklar da benzer bir artış trendi sergilemiştir. İlk çeyrekten itibaren sürekli olarak artan özkaynaklar, firmanın finansal sağlamlığını desteklemektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Özellikle 2023 yılının son çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı negatif olmuştur. Ancak genel olarak firma, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri ile likidite sorunlarını aşabilmiştir.

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim de dikkat çekicidir. Yılın başında yaklaşık 36 milyar TL olan nakit ve nakit benzerleri, yıl sonunda yaklaşık 62 milyar TL'ye ulaşmış ancak 2024 yılının ilk çeyreğinde tekrar düşüşe geçerek yaklaşık 58 milyar TL seviyesine gerilemiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satışların maliyetinin yüksek olduğu ve bu durumun brüt kârı etkilediği görülmektedir. Örneğin, 2023 yılında satışların maliyeti sürekli olarak artarken brüt kâr da buna paralel olarak yükselmiştir ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması net kârlılığı olumsuz etkilemiştir.

Finansman giderleri de dikkate alındığında firmanın esas faaliyet kârı zaman zaman negatif olmuştur. Özellikle son dönemde faiz oranlarının yüksekliği finansman giderlerini artırmış ve bu durum net dönem kârını baskılamıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşık bir tablo sergilemektedir. Faiz oranlarının yüksekliği finansman maliyetlerini artırmakta olup bu durum kısa vadede firmanın kârlılığını zorlayabilir. Ancak uzun vadede varlıkların artışı ve özkaynaklardaki güçlenme büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Sonuç AGHOL'un finansal sağlığı genel anlamda olumlu bir görünüm sergilemekte olup varlıklarda ve özkaynaklarda sürekli bir artış gözlemlenmektedir. Ancak yüksek faiz oranları nedeniyle finansman giderlerinin yükselmesi net dönem kârını baskılamaktadır. Nakit akışlarında dalgalanmalar olsa da firma borçlanma yoluyla likidite sorunlarını çözebilmiş görünmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 12 2024 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 62351824000 58145001000
Satışlar 375583477000 105581877000
Brüt Kar / Zarar 99288600000 27816560000
Dönem Karı / Zararı 49262597000 6526184000
Esas Faaliyet Karı / Zararı 17636339000 -413241000
Net Dönem Karı / Zararı 19638480000 2065517000
Özkaynaklar 179581358000 205251899000
Dönen Varlıklar 146843226000 162809972000
Duran Varlıklar 244956202000 283191324000
Stoklar 52811638000 55993467000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 140181632000 161572775000
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 72036438000 79176622000
Halka Açıklık Oranı
37.68
Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Dolaşımdaki Pay
91771632.3
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-24 18:44:27

Firma Finansal Sağlık Raporu: AGHOL

Genel Finansal Sağlık AGHOL, mali kuruluşlar ve yatırım şirketleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığına baktığımızda, toplam varlıklarının 2023 yılı boyunca düzenli olarak arttığını görüyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde 196 mil... devamı için üye girişi gereklidir...


Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2024-05-24 18:45:43

Finansal Sağlık:

  1. Toplam varlıklar 2024 ilk 3 ayında 446 milyar TL ile önceki yıllara kıyasla artış göstermiş. 2023 tam yılında 392 milyar TL ve 2023 ilk 3 ayında 197 milyar TL seviyesindeydi.
  2. Özkaynaklar 2024'te 205 milyar TL ile 2023 tam yılında 180 milyar TL’den ve 2023 ilk 3 ayı... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.