Borsacoo Blog'nin avatarı
Borsacoo Blog
PD/DD Nedir?
PD/DD Oranı Nedir?

PD/DD Oranı Nedir?

PD/DD oranı (Fiyat/Defter Değeri oranı), bir şirketin hisse senedi fiyatının, şirketin defter değerine oranını gösterir. Bu oran, bir şirketin piyasa değerinin, muhasebe değerine göre ne kadar yüksek veya düşük olduğunu değerlendirmek için kullanılır ve şirketin hisse senetlerinin değerinin, mali bilançolarında yer alan varlık değerlerine göre göreceli olarak nasıl değerlendirildiğini gösterir. PD/DD oranının hesaplanması şu şekildedir:

PD/DD Oranı = Hisse Senedi Fiyatı / Defter Değeri Başına Düşen Değer

  • Hisse Senedi Fiyatı: Piyasada işlem gören hisse senedinin mevcut fiyatı.
  • Defter Değeri Başına Düşen Değer: Şirketin özkaynaklarının, dolaşımdaki toplam hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edilen değer. Defter değeri, bir şirketin varlıklarından yükümlülüklerinin çıkarılmasıyla hesaplanır ve genellikle özkaynaklar olarak bilançoda yer alır.

PD/DD oranı, bir hisse senedinin piyasa değerini şirketin mali bilançolarındaki defter değeriyle karşılaştırarak, hisse senedinin göreceli olarak "ucuz" mu yoksa "pahalı" mı olduğunu anlamak için kullanılır:

  • Düşük PD/DD Oranı: Genellikle hisse senedinin defter değerine göre düşük değerlendirildiğini gösterir. Bu, hisse senedinin piyasa tarafından gözden kaçırıldığı veya altında değerlendirildiği anlamına gelebilir.
  • Yüksek PD/DD Oranı: Hissenin piyasada defter değerine kıyasla yüksek değerlendirildiğini gösterir. Bu durum, hisse senedinin "aşırı değerli" olabileceğine veya yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini yüksek gördüğüne işaret edebilir.

PD/DD oranı, özellikle mali sektörde ve varlık yoğun şirketlerde sıkça kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Bu oran, şirketler arası ve sektörler arası karşılaştırmalar için de kullanışlıdır.