OSTIM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri 2023 yılının 3. çeyreğinde önceki çeyreklere göre artış göstermiş, bu durum potansiyel bir borçlanma riskini işaret edebilir.
  2. Finansman giderleri, özellikle 2023 yılının 3. çeyreğinde finansman gelirlerini aşmıştır, bu da finansal yüklerin şirketin karlılığını olumsuz etkileyebileceğine işaret eder.
  3. Nakit akış tablosuna göre, şirketin faaliyetlerden elde ettiği nakit akışları değişkenlik göstermekte ve özellikle 2022'nin son çeyreğinde ve 2023 yılının ilk çeyreğinde negatif olmuştur.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları genel olarak negatif seyretmektedir, bu durum şirketin yatırım harcamalarının yüksek olduğunu gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin toplam varlıkları sürekli bir artış trendi içerisindedir, bu da şirketin büyüme potansiyeline işaret eder.
  2. Net dönem karı veya zararı, özellikle 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren artmıştır, bu da şirketin karlılık açısından olumlu bir yönde ilerlediğini gösterir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler, özellikle 2022'nin son çeyreğinde önemli bir artış göstermiştir, bu da gelecekteki yatırım getirilerinin olumlu olabileceğine işaret edebilir.
  4. Şirketin esas faaliyet karı (zararı) ve sürekli faaliyetlerden dönem karı (zararı) pozitif seyretmektedir, bu da operasyonel verimliliğin korunduğunu ve sürdürülebilir bir gelir akışının olduğunu gösterir.

Analizin Genel Özeti: Ostim şirketi, varlık büyüklüğü ve net dönem karındaki artış ile büyüme potansiyeli olan bir şirket olarak değerlendirilebilir. Ancak, finansman giderlerinin gelirleri aşması ve değişken nakit akışları gibi risk faktörleri bulunmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki artış ve operasyonel verimlilik, gelecek için olumlu sinyaller verse de, finansal riskleri dikkate alarak temkinli bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Bu durumda, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha detaylı bir analiz yapmak ve şirketin uzun vadeli stratejilerini incelemek gerekebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.