OTTO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

OTTO HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam varlıkları 2023 yılı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre artış göstermiş, bu durum şirketin büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam özkaynaklar da 2023 yılı 3. çeyrekte artmış, bu durum şirketin finansal sağlamlığının korunduğuna işaret ediyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerde artış var, bu likidite riskini artırabilir.
  4. Uzun vadeli yükümlülüklerde de artış görülüyor, bu durum gelecekteki finansman maliyetlerini etkileyebilir.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif, bu operasyonel sürdürülebilirlik açısından bir risk oluşturuyor.
  6. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif, ancak bu durum borçlanma ile ilişkili olabilir ve finansal kaldıraç riskini artırabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artış göstermiş, bu şirketin karlılığının arttığını gösteriyor.
  2. Hasılat da sürekli artıyor, bu da satışların ve gelirlerin büyüdüğünü işaret ediyor.
  3. Genel yönetim giderleri ve finansman giderleri kontrol altında tutulmuş, bu mali disiplinin korunduğunu gösteriyor.
  4. Diğer kapsamlı gelir (gider) dalgalanmalar gösterse de genel olarak pozitif, bu şirketin diğer faaliyetlerden de gelir elde ettiğini belirtiyor.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları genellikle negatif; bu durum şirketin yatırım yapmaya devam ettiğini ve büyümeye odaklandığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin toplam varlıklarındaki ve özkaynaklarındaki artış, karlılık trendinin pozitif olması ve hasılatındaki sürekli büyüme gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Ancak, faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış likidite riskini taşımaktadır. Finansman faaliyetlerinden gelen pozitif nakit akışları borçlanma ile ilişkili olabileceğinden finansal kaldıraç riski bulunmaktadır. Genel olarak şirket büyümeye devam etmekte fakat operasyonel ve finansal riskleri dikkatlice yönetmelidir. Bu bilgiler ışığında, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken hem büyüme potansiyeli hem de mevcut risk faktörleri dikkate alınmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.