OZRDN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılı 3. çeyrekte %29,87 iken, 2022 yılı 4. çeyrekte %54,64 idi. Bu, şirketin borç yükünün azaldığını gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılı 3. çeyrekte %22,92 olup, 2022 yılı 4. çeyreğe göre azalma göstermiştir (%38,59).
  3. Net dönem karı veya zararı sürekli bir artış göstererek, 2022 yılı 4. çeyrekteki 26.369.843'ten, 2023 yılı 3. çeyrekteki 98.366.263'e yükselmiştir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, 2022 yılında pozitif olup, 2023'ün her çeyreğinde artarak likiditeyi güçlendirmiştir.
  5. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları dalgalanmalar göstermiş, ancak genel olarak pozitif kalmıştır.
  6. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları artış eğiliminde olup, şirketin operasyonel etkinliğini göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat sürekli bir artış göstererek, 2022 yılının son çeyreğindeki 231.524.223'ten, 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki 318.479.054'e yükselmiştir.
  2. Brüt kar (zarar) ve net dönem karı (zararı) artış trendi gösteriyor ki bu da şirketin satışlarını karlı bir şekilde yönettiğini ve gelirlerini artırabildiğini işaret ediyor.
  3. Finansman gelirleri her geçen çeyrek artarken finansman giderleri daha düşük oranda artmıştır; bu durum finansal yönetimdeki etkinliği göstermektedir.
  4. Pazarlama ve genel yönetim giderleri hasılata oranla yönetilebilir seviyelerde kalmaktadır.
  5. Yatırım faaliyetlerinden gelirler düşük olmasına rağmen pozitif bir trend izlemektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal sağlığı iyileşme eğiliminde olup, borç oranları azalmakta ve karlılık artmaktadır. Nakit akışları güçlenmekte ve operasyonel etkinlik devam etmektedir. Hasılat ve karlılıkta görülen sürekli artış gelecek için olumlu bir beklenti sunmaktadır. Bu veriler doğrultusunda, şirkete yapılabilecek bir yatırımın düşük riskli ve gelecek vaat eden bir potansiyele sahip olabileceği değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.