OZSUB Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde toplam varlıkların yaklaşık %64,7'sini oluşturuyor, bu da likidite riskini gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde negatif, bu durum işletme sermayesi yönetiminde sorunlara işaret edebilir.
  3. Finansman giderleri, gelirlerin önemli bir kısmını tüketiyor ve net kar üzerinde baskı oluşturuyor.
  4. 2023 yılının ilk iki çeyreğinde diğer kapsamlı gelir (gider) negatif, bu da diğer finansal kalemlerde potansiyel volatiliteye işaret ediyor.
  5. Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, döviz riskine karşı hassasiyeti gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat, 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren artış gösteriyor; bu trendin devam etmesi beklenirse şirketin gelirleri artabilir.
  2. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artış göstermiş; eğer bu eğilim devam ederse kârlılıkta iyileşme mümkün olabilir.
  3. Toplam uzun vadeli yükümlülükler görece düşük seviyede ve yönetilebilir görünüyor, bu da uzun vadeli finansal istikrar açısından olumlu bir işaret.
  4. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirler var ancak düşük; bu alandaki olası iyileştirmeler gelecekteki finansal performansa katkı sağlayabilir.

Analizin Genel Özeti: Özsub'un bilanço verilerine göre likidite riski ve işletme sermayesi yönetimi konusunda bazı zorluklar yaşadığı görülüyor. Ancak hasılat ve net karın artış eğilimi, şirketin gelecekteki performansına dair umut verici sinyaller sunuyor. Uzun vadeli yükümlülüklerin yönetilebilir seviyede olması finansal istikrar açısından pozitif bir faktör olarak değerlendirilebilir. Dikkatli bir iyileştirme planı ve etkin maliyet yönetimi ile Özsub'un gelecekte daha iyi finansal sonuçlar elde etmesi mümkün görünmektedir. Bununla birlikte, mevcut riskler göz önünde bulundurulduğunda yatırım kararı alırken dikkatli olmak gerekebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.