PAPIL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2023 3. çeyrekte 9.650.093 TL'den, 2023 2. çeyrekte 12.133.261 TL'ye ve 2023 1. çeyrekte 7.000.260 TL'ye kıyasla düşük seviyede, bu likidite riskinin yönetildiğini gösteriyor.
  2. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 2023 yılında artış göstermiş; 2023 1. çeyrekte 12.774.248 TL iken, 2. çeyrekte 21.122.237 TL'ye ve en son olarak 3. çeyrekte 32.866.151 TL'ye yükselmiş, bu durum finansal kaldıraç ve borç servis yükümlülüğünde artışa işaret ediyor.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, 2022 4. çeyreğinde -29.473.189 TL iken, her çeyrek azalmış ve en sonunda 2023 3. çeyrekte -8.711.447 TL olarak gerçekleşmiş; bu durum nakit akış yönetimindeki zorlukları gösteriyor.
  4. Net dönem karı veya zararı sürekli artış göstermiş; 2022 yılında 39.139.626 TL iken, her çeyrek artarak en sonunda 2023 yılında 111.333.752 TL'ye yükselmiş, bu durum şirketin karlılığının arttığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden gelirler her çeyrek büyük oranda artmış ve şirketin ana faaliyetlerinin dışında önemli gelir kaynaklarına sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Finansman gelirleri, finansman giderlerini her çeyrekte aşmış, bu da finansman maliyetlerinin etkin bir şekilde yönetildiğini ve finansal yapıdan gelir elde edildiğini işaret ediyor.
  3. Esas faaliyet karı veya zararı dalgalanma gösterse de, sürekli faaliyetlerden elde edilen dönem karı istikrarlı bir şekilde artmış; bu durum şirketin ana iş kolunda sağlam bir performans sergilediğini gösteriyor.
  4. Toplam kapsamlı gelir (gider) de sürekli artış göstererek şirketin genel mali sağlığının iyi olduğunu ve olumlu bir trend içerisinde olduğunu belirtiyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin toplam varlıkları ve özkaynakları sürekli artış göstermiş, borçluluk oranları yönetilebilir düzeyde kalmıştır; ancak uzun vadeli borçların artması gelecekteki borç servis yükünü artırabilir ve likidite riskini oluşturabilir. Nakit akışlarında yaşanan azalışlar nakit rezervlerinin erimesine neden olmuş olsa da, şirketin karlılık trendi ve yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirler gelecek için olumlu beklentiler sunmaktadır. Karar vericiler için şirketin genel mali yapısı ve performansı pozitif bir görünüm sergilemekte olup, detaylı bir değerlendirme sonrasında yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.