PENGD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının 3. çeyreğinde -7,387,591 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki çeyreklerde de zarar edilmiş olması süregelen bir mali zorluk olduğunu göstermektedir.
  2. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılının 3. çeyreğinde %44,4 (1,144,264,416 / 2,580,388,404) olup, bu oranın önceki çeyreklerde %32,9 ve %24,4 olduğu göz önüne alındığında borçluluk oranında artış olduğu görülmektedir.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması (82,131,419 TL) ve finansman gelirlerinin buna kıyasla düşük kalması (9,238,997 TL) finansal sürdürülebilirlik açısından risk teşkil etmektedir.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan fazla olması (974,969,356 / 1,105,481,578), likidite sorunlarına işaret edebilir.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması (-15,261,249 TL), şirketin yatırım faaliyetleri için net nakit çıkışı yaşadığını göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması (46,875,951 TL) işletme faaliyetlerinin nakit yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
  2. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin yüksek olması (322,511,294 TL), şirketin finansman ihtiyacını karşılayabildiğini fakat gelecekte borç servisi yükünün artabileceğini göstermektedir.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artmış olması (38,561,458 TL), şirketin likiditesinin iyileştiğine işaret etse de bu durum sürekli zarar etmesiyle dengelenmektedir.
  4. Önceki çeyreklere kıyasla toplam varlıkların artmış olması (2,580,388,404 TL), şirketin büyüme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin sürekli zarar etmesi ve borçluluk oranındaki artış ciddi riskler arz etmektedir. Ancak faaliyetlerden elde edilen pozitif nakit akışları ve likiditenin iyileşmesi gibi bazı olumlu sinyaller de mevcuttur. Yine de net dönem zararları ve finansman giderlerinin yüksekliği gibi faktörler gelecek beklentilerini gölgelerken riskleri artırmaktadır. Bu durumda şirkete yatırım yapma kararı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir ve mevcut risklerin azaltılması için iyileştirme planları gerekebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.