QUAGR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılı 3. çeyrekte 2022 yıl sonuna göre azalmış, bu durum şirketin büyüme hızının yavaşladığını gösterebilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2023 yılı 3. çeyrekte bir önceki çeyrek olan 2. çeyreğe göre azalmış, ancak yıl başına kıyasla artış göstermiş. Bu durum likidite riskinin arttığına işaret edebilir.
  3. Finansman giderleri, özellikle 2023 yılı 2. ve 3. çeyreklerde finansman gelirlerini aşarak şirketin finansal yükünü artırmıştır.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, özellikle 2023 yılında negatif seyretmiş, bu durum işletme sermayesi yönetiminde zorluklar yaşandığını gösteriyor olabilir.
  5. Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış miktarları dalgalanmalar göstermiş, bu da döviz kuru riskine maruz kalındığını düşündürebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı sürekli olarak pozitif olmuş ve özellikle 2022 yıl sonunda önemli bir artış göstermiştir, bu durum şirketin karlılığının iyi yönetildiğine işaret edebilir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerde görülen artış, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline katkı sağlayabilir.
  3. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, şirketin finansal yapısını güçlendirecek kaynaklara erişim sağladığını göstermektedir.
  4. Hasılatın sürekli olarak artması, şirketin pazar payını ve satışlarını genişlettiğini ve gelecekte de büyümeye devam edeceğini düşündürebilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık oranları olumlu bir eğilim sergilemekte ve hasılat artışı sürdürülebilir büyümeye işaret etmektedir. Ancak likidite riski ve finansman giderlerindeki yükseklik dikkate alınmalıdır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve borçlanma kapasitesi gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Genel olarak, şirketin mevcut performansı ve gelecek beklentileri dikkate alındığında, yatırım yapılabilir bir profil sunduğu değerlendirilebilir; fakat likidite yönetimi ve finansal riskler konusunda dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.