RALYH Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılının her çeyreğinde artış göstermiş, bu durum şirketin borçluluk oranının arttığını ve finansal riskinin yükseldiğini göstermektedir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, özellikle 2023'ün 3. çeyreğinde toplam dönen varlıklara yaklaşmıştır, bu da şirketin kısa vadeli likidite riskinin olduğunu işaret eder.
  3. Finansman giderleri sürekli olarak finansman gelirlerini aşmaktadır, bu da borçlanma maliyetlerinin gelirlerden daha yüksek olduğunu ve finansal yapı üzerinde baskı oluşturabileceğini gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artış göstermiştir, bu da şirketin karlılığının arttığına ve operasyonel performansının iyileştiğine işaret eder.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif ve artan bir eğilim göstermektedir, bu da işletme faaliyetlerinden sürekli nakit üretme kapasitesinin olduğunu gösterir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler, özellikle 2022'nin son çeyreğinde önemli bir gelir kaynağı olmuştur, bu da şirketin yatırım portföyünün katkısını ve gelecekteki potansiyel getirileri işaret eder.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık ve nakit akışlarındaki olumlu performansı gelecek için umut verici olsa da, artan borçluluk oranları ve likidite riskleri potansiyel yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken bu risk faktörleri dikkate alınmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.