ROYAL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek (2022 4. çeyrekte %83,6 ve 3. çeyrekte %86,1), bu da şirketin finansal kaldıraç kullanımının yüksek olduğunu ve potansiyel olarak risk taşıdığını gösterir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek (2022 4. çeyrekte %43,4 ve 3. çeyrekte %43,3), bu likidite riskini işaret edebilir.
  3. Finansman giderleri finansman gelirlerini aşmış (2022 4. çeyrekte finansman giderleri 341,5 milyon iken gelirler 207,7 milyon), bu durum şirketin borç maliyetinin gelirlerini aştığını ve finansal sürdürülebilirlik açısından bir risk oluşturduğunu gösterir.
  4. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları negatif (-77,2 milyon), bu operasyonel verimlilik sorunlarına işaret edebilir ve şirketin nakit üretme kabiliyeti konusunda endişe uyandırır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif ve artış gösteriyor (2022 3. çeyrekte yaklaşık 24,7 milyon iken 4. çeyrekte yaklaşık 3,4 milyona düşmüş olmasına rağmen), bu karlılık açısından olumlu bir sinyaldir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirler var ve artmış (2022 3. çeyrekte yaklaşık 38,8 milyon iken, 4. çeyrekte yaklaşık 173,2 milyon), bu şirketin yatırım portföyünün performansının iyi olduğunu gösterir.
  3. Diğer kapsamlı gelirde büyük bir artış var (2022 3. çeyrekte yaklaşık 744 bin iken, 4. çeyrekte yaklaşık 188,8 milyona yükselmiş), bu da şirketin diğer faaliyetlerden önemli kazançlar elde ettiğini gösteriyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları pozitif (2022 4. çeyrekte yaklaşık 79,7 milyon), bu da şirketin finansal kaynaklara erişimde zorluk yaşamadığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin yüksek borçlanma oranı ve likidite riski taşıdığı görülüyor; ancak karlılıkta ve diğer kapsamlı gelir kalemlerinde görülen artışlar geleceğe yönelik olumlu sinyaller sunuyor. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler de şirketin finansal performansına katkı sağlıyor gibi görünmektedir. Buna rağmen işletme faaliyetlerinden negatif nakit akışları ve yüksek finansman giderleri gelecek için bazı endişeleri beraberinde getirmekte. Bu durumda, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha detaylı bir analiz gerektirebilir ve potansiyel yatırımcının risk toleransına bağlı olarak değişebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.