SANFM logo

SANFM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılı 3. çeyrekte %58,6 (294796676/502717682), bu oran 2022 yılı 4. çeyrekte %49,1 (175646647/358021639) idi, artış gösteriyor.
  2. Nakit akışlarındaki sürekli negatif trend, özellikle faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının 2023 yılı 1., 2., ve 3. çeyreklerde sırasıyla -20024450, -49637363 ve -51603803 olması likidite riskini gösteriyor.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı artmış durumda; 2022 yılı 4. çeyrekte %17 (60854633/358021639), 2023 yılı 3. çeyrekte ise %14,8 (74289129/502717682).
  4. Net dönem karı veya zararı her çeyrekte pozitif olsa da, özellikle finansman giderlerinin yüksek olması net kar üzerinde baskı oluşturuyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat her çeyrek artış göstererek, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde sırasıyla 103022643, 220031365 ve 402616130 olmuş, bu büyüme trendi devam edebilir.
  2. Net dönem karı veya zararı artış trendinde; 2022 yılında toplam karı/zararı (63118229) ile kıyaslandığında, ilk üç çeyrekte toplam net kar (19871646 +12643129 +5403968) daha düşük olsa da son çeyrekte genellikle daha yüksek kar beklenir.
  3. Toplam varlıkların sürekli artış göstermesi şirketin büyüme potansiyelini işaret ediyor; toplam varlıklar sırasıyla 391286201'den (2023 Q1) 502717682'ye (2023 Q3) yükselmiş.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değişken seyretmekle birlikte, son çeyrekte azalış (-30412802) göstererek likidite konusunda endişeleri artırabilir.

Analizin Genel Özeti: SanFM'in finansal durumu, hasılattaki büyüme ve varlık artışları gibi olumlu eğilimler sergilemesine rağmen, kısa vadeli yükümlülüklerin artması ve nakit akışlarındaki sürekli negatif trend nedeniyle bazı risk faktörleri taşıyor. Finansman giderlerinin net kar üzerindeki baskısı ve likidite endişeleri göz önünde bulundurulduğunda, şirketin geleceğine yönelik temkinli bir iyimserlikle yaklaşmak gerekiyor. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken bu risk faktörleri dikkate alınmalıdır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.