SARKY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu durum şirketin borçlanma düzeyinin varlıklarını aşması riskini gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu likidite riskini işaret ediyor ve şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama yeteneğini sorgulatıyor.
  3. Finansman giderlerinin yüksek oluşu, borçlanma maliyetlerinin arttığını ve net kar üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması, işletme sermayesi yönetiminde zorluklar yaşandığını ve operasyonel etkinlikte iyileştirme gerektiğini belirtiyor.
  5. Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın azalması, döviz kuru dalgalanmalarına karşı duyarlılığı ve potansiyel döviz riskini ortaya koyuyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının sürekli artış göstermesi, şirketin karlılık açısından olumlu bir trend izlediğini gösteriyor.
  2. Toplam kapsamlı gelirin artışı, şirketin genel finansal performansının iyileştiğine işaret ediyor.
  3. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin artması, şirketin finansman stratejisinin agresif olduğunu ve büyüme için borç kullanmaya istekli olduğunu belirtiyor.
  4. Diğer kapsamlı gelirdeki artış, şirketin diğer finansal enstrümanlardan da gelir elde ettiğini ve gelir çeşitliliğine sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket, karlılık açısından olumlu bir trend izlemekte ancak yüksek borçlanma düzeyi ve likidite riskleri barındırmaktadır. Operasyonel faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları ve döviz riskine duyarlılık, gelecek için belirsizlik unsurları olarak değerlendirilebilir. Buna rağmen, net dönem karındaki sürekli artış ve toplam kapsamlı gelirdeki iyileşme, gelecekteki finansal performans için umut verici sinyallerdir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken bu faktörler dengeli bir şekilde değerlendirilmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.