SEGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılının 3. çeyreğinde faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-155,173,716), işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesinde sorunlar olabileceğine işaret ediyor.
  2. Aynı çeyrekte finansman faaliyetlerinden gelen nakit akışları pozitif (35,465,018) olsa da, bu durum borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin (224,060,819) kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (199,523,716) tarafından neredeyse tamamen tüketilmesiyle dengelenmiş.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları (-1,872,091) ve donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki azalış (-121,580,789), şirketin likidite pozisyonunun zayıfladığını gösteriyor.
  4. Toplam varlıkların artışı (2022 Q4: 2,863,096,383 - 2023 Q3: 4,042,616,910), şirketin büyüme eğiliminde olduğunu ancak bu büyümenin borçlanma ile finanse edildiğini (toplam yükümlülüklerin artışı: 540,167,787 - 831,847,330) gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararındaki büyük artış (2022 Q4: 1,270,027,956 - 2023 Q3: 818,499,576), şirketin karlılık potansiyeline işaret ediyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirlerin yüksek olması (921,087,756), şirketin yatırım portföyünün güçlü getiri sağladığını gösteriyor.
  3. Finansman gelirleri ve giderleri arasındaki farkın daralması (finansman gelirleri: 148,682,692 - finansman giderleri: 289,370,280), finansman maliyetlerinin yönetiminde iyileşme olabileceğini düşündürüyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık göstergeleri güçlü bir performans sergilemektedir ve yatırım faaliyetlerinden sağladığı gelirler etkileyicidir. Ancak negatif nakit akışları ve artan borç seviyeleri likidite riskleri oluşturmaktadır. Şirketin varlık büyüklüğündeki artış ve kar marjlarındaki iyileşme gelecek için umut verici olsa da likidite yönetimi ve borç seviyeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken hem karlılık potansiyeli hem de finansal riskler dikkatlice değerlendirilmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.