SEKUR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının 3. çeyreğinde -29,072,085 olarak gerçekleşmiş, bu da önceki çeyreklere göre bir düşüş gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıklardan daha fazla olup, şirketin kısa vadeli likidite riski taşıdığını gösteriyor.
  3. Finansman giderleri, finansman gelirlerini aşmış ve bu durum şirketin finansal yükünü artırıyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif olmasına rağmen, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif baskı yaratıyor.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin nakit rezervlerinin azaldığını ve potansiyel likidite sorunlarına işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin toplam varlıkları her çeyrek artış göstermiş olup, bu durum şirketin büyüme potansiyeline işaret edebilir.
  2. Özkaynaklar azalmış olsa da, bu durum geçici bir zararla ilişkili olabilir ve şirketin uzun vadeli sağlığı için endişe kaynağı olmayabilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve diğer kapsamlı gelir kalemleri pozitif eğilim gösteriyor ki bu da şirketin diğer faaliyetlerden gelir elde etme kapasitesine işaret ediyor.
  4. Şirketin ticari faaliyetlerden elde ettiği brut kar sabit bir şekilde artış göstermiş, bu da operasyonel verimliliğinin korunduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Sekur'un finansal durumu karışık sinyaller vermektedir. Net dönem zararları ve yüksek finansman giderleri likidite ve borç yönetimi konusunda risk oluştururken, artan toplam varlıklar ve sabit brut kar oranları şirketin büyüme potansiyelini koruduğunu göstermektedir. Kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını aşması likidite riskini artırırken, nakit akışındaki negatif eğilim gelecek dönemler için endişe kaynağıdır. Bu durumda yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar vermek için daha detaylı bir analiz ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.