SELGD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Kısa vadeli yükümlülüklerin artışı, 2023 yılının 1. çeyreğinde 5,743,425'den 3. çeyrekte 15,319,274'e yükselmiş, bu da likidite riskini artırabilir.
  2. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, özellikle 2023 yılının 3. çeyreğinde -1,075,707 olmuş, bu da nakit akışı yönetimi konusunda potansiyel bir risk oluşturabilir.
  3. Finansman gelirlerinin olmaması ve finansman giderlerinin varlığı finansal yapıyı zorlayabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının sürekli negatif olması (özellikle -9,285,770 olarak görülen en yüksek değer), yatırım stratejisinin etkinliği konusunda endişe yaratıyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının artış göstermesi (2023 yılının ilk çeyreğindeki 334,999'dan üçüncü çeyrekteki 1,043,802'ye) şirketin karlılık potansiyelinin arttığını gösteriyor.
  2. Toplam varlıkların sürekli artışı (2022'nin son çeyreğindeki 98,184,972'den 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 107,011,232'ye) şirketin büyüme trendinde olduğunu işaret ediyor.
  3. Özkaynakların toplam varlıklar içindeki payının yüksek olması (2023'ün üçüncü çeyreğinde %78 civarı) şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış ve nakit akışlarındaki dalgalanmalar nedeniyle likidite riskleri mevcut. Ancak net dönem karındaki ve toplam varlıklardaki artış ile özkaynakların güçlü durumu gelecekteki büyüme için pozitif sinyaller veriyor. Bu durumda şirkete yatırım yapılabilir ancak likidite ve nakit akışları yönetimi yakından izlenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.