SKTAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde -159,398,584 TL olarak gerçekleşmiş, bu durum şirketin karlılık sorunları yaşadığını göstermektedir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 1,244,830,297 TL olması ve toplam dönen varlıkların 729,119,944 TL olmasından dolayı likidite riski bulunmaktadır.
  3. Finansman giderlerinin yüksekliği (304,138,803 TL) şirketin borçlanma maliyetlerinin karlılık üzerinde baskı oluşturduğunu göstermektedir.
  4. Şirketin finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının negatif (-7,364,495 TL) olması finansal yapıda sürdürülebilirlik açısından risk teşkil edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının pozitif (138,536,694 TL) olması şirketin yatırım faaliyetlerinden gelecek dönemlerde gelir elde etme potansiyeline işaret ediyor.
  2. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artış göstererek 88,458,542 TL'ye ulaşması şirketin kısa vadede nakit ihtiyaçlarını karşılayabileceğini gösteriyor.
  3. Şirketin araştırma ve geliştirme giderlerinin düşük (227,255 TL) olması inovasyon ve uzun vadeli rekabet avantajı açısından sınırlı bir potansiyel olduğunu düşündürmektedir.

Analizin Genel Özeti: SKTAS'ın bilançosu likidite riski taşımakta ve sürekli bir zarar etme eğilimi göstermektedir. Finansman giderleri yüksek ve karlılık düşük seviyededir. Ancak yatırım faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları ve artan dönem sonu nakit miktarları gelecekteki finansal esnekliği destekleyebilir. Bu durumda, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına dair bir karar verilirken bu risk ve potansiyel fırsatlar dikkatlice değerlendirilmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.