SRVGY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılı 1. çeyrekte -91.655.096 TL iken, 2. çeyrekte -906.111.514 TL ve 3. çeyrekte -672.561.592 TL olarak artış göstermiş, bu durum şirketin karlılık sorunları yaşadığını göstermektedir.
  2. Toplam yükümlülükler, 2023 yılında her çeyrek artış göstermiş ve 3. çeyrekte 4.560.785.463 TL'ye ulaşmıştır, bu da şirketin borç yükünün arttığını ve finansal risklerinin yükseldiğini işaret etmektedir.
  3. Finansman giderleri, gelirlerden çok daha fazla olup, özellikle 2. çeyrekte finansman giderleri gelirlerini aşmıştır (Finansman giderleri: 987.271.181 TL, Finansman gelirleri: 15.251.907 TL), bu durum şirketin finansal sürdürülebilirliğini riske atabilir.
  4. Şirketin toplam kısa vadeli yükümlülükleri, toplam dönen varlıklarından fazladır (2023 yılı 3. çeyrekte toplam kısa vadeli yükümlülükler: 839.623.332 TL, toplam dönen varlıklar: 661.847.040 TL), likidite riskinin olduğunu göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin faaliyetlerden elde ettiği nakit akışları pozitif seyrediyor (2023 yılı 3. çeyrekte: 326.222.877 TL), bu durum işletme sermayesi yönetiminin etkin olduğunu ve kısa vadede nakit sıkıntısı yaşama ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması (-13.720.565 TL, 2023 yılı 3. çeyrekte), şirketin geleceğe yönelik yatırımlar yapmakta olduğunu ve bu yatırımların uzun vadede getiri sağlayabileceğini işaret edebilir.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri her çeyrek artış göstermiş ve son olarak 169.354.099 TL'ye ulaşmıştır (2023 yılı 3. çeyrekte), bu da şirketin likiditesinin iyi durumda olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu önemli riskler taşıyor; özellikle artan net dönem zararları ve yüksek borç seviyeleri endişe verici olabilirken, nakit akışlarındaki pozitif seyir ve likidite durumu bir miktar rahatlama sağlamaktadır. Yatırım yapma kararı, şirketin gelecek stratejilerine ve piyasa koşullarına bağlı olarak dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.