TEKTU logo

TEKTU Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren artarak devam etmiş ve 3. çeyrekte -147,510,792 olarak gerçekleşmiştir.
  2. Finansman giderlerinin yüksek olması ve finansman gelirlerinin bu giderleri karşılayamaması finansal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturmaktadır.
  3. Yatırım faaliyetlerinden giderlerin gelirlerden fazla olması ve sürekli bir gelir kaynağının olmaması nakit akışı üzerinde negatif etki yaratmaktadır.
  4. Şirketin toplam varlıkları 2. çeyrekten 3. çeyreğe azalmış, ancak toplam yükümlülükler artmıştır, bu da mali sağlamlık açısından endişe vericidir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin likidite sorunlarıyla karşı karşıya olabileceğine işaret etmektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin faaliyetlerden elde ettiği nakit akışları pozitif olsa da, finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışlarındaki azalış gelecekte finansal zorluklara yol açabilir.
  2. Özkaynakların toplam varlıklar içindeki payı makul seviyede olmasına rağmen, zarar eden dönemlerin devam etmesi özkaynakları eritebilir ve bu durum şirketin büyüme potansiyelini sınırlayabilir.
  3. Düzenli olarak negatif net dönem kârı veya zararı raporlamak, yatırımcı güvenini zedeleyebilir ve şirketin sermaye piyasalarından fon sağlama yeteneğini olumsuz etkileyebilir.
  4. Şirketin borçlanma eğiliminin devam etmesi durumunda, borç servis yükümlülükleri artacak ve bu da gelecekteki nakit akışlarını daha da riske atacaktır.

Analizin Genel Özeti: Şirketin sürekli artan net dönem zararları, yüksek finansman giderleri ve düşük finansman gelirleri, nakit akışlarındaki negatif trendler ve varlıkların azalması göz önünde bulundurulduğunda, şirket yüksek risk taşımaktadır. Bu nedenle, mevcut finansal durumu ve performans trendleri göz önünde bulundurularak, bu şirkete yatırım yapmak riskli olabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.